جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
Skip Navigation Links
جستجو
بیانیۀ جمعیت روحانیت سنتی ایران(رسام)

fiogf49gjkf0d

جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر (رسام)
بررسی ِ کارنامۀ چند دهه عملکرد حکومت ایران، گویای این واقعیت است، که رژیم ایران از نام دین ومذهب دستاویزی برای قتل، سرکوب، شکنجه وزندان ساخته است.
این درحالیست که انقلاب ایران، به نام دین واحیای آموزه های انسانی آن، ووعده ها وشعارهای آزادی،برابری واستقلال که برگرفته از آموزه های دینی هستند،وبا همراهی وپشتبانی مراجع تقلید به پیروزی رسید.
دیری نپایید که حاکمان جدید، با به فراموشی سپردن  تمامی وعده های پیشین خود، ابتدایی ترین اخلاق اسلامی یعنی وفای به عهد را نیز زیر پا نهادند وعملکردی بمراتب خشونت آمیزتر از رفتارهای رژیم گذشته در برخورد با مخالفان را از خود بروز دادند.
انقلابی که با پشتبانی تمامی آزادیخواهان ومراجع وعلما به بار نشسته بود، نخستین قربانیانش خودِ آنان بودند.آنانکه همصدا با مردم، بر علیه استبداد ودیکتاتوری برپا خواسته بودند وخیزش مردمی 57 را به پیروزی رسانده بودند، در فردای پیروزی یا در دادگاههای فرمایشی ونمایشی محکوم به اعدام شدند ویا روانۀ زندان، ویا به سیات حذف تدریجی گرفتار آمدند، وبه اجبار راه عزلت وگوشه نشینی در پیش گرفتند.
اما ایران در سه دهۀ گذشته  شاهد رویش نسلی بوده است، که گذشته را آیینۀ عبرت امروز خود در راه برقراری آزادی ودموکراسی قرار داده است. انتخابات 22 خرداد 1388 ورخدادهای دلخراش پس از آن، بیش از هر زمان دیگری نقاب از چهرۀ خشن وضد انسانی رژیم ایران افکند، وماهیت ضد بشری هیئت حاکمۀ رژیم ایران را به نمایش گذاشت، وبیش از هر زمان دیگری نشان داد که ساختار کنونی جمهوری اسلامی توانایی پاسخگویی منطقی به مطالبات وخواسته های نسل نوین ایرانیان را ندارد.
حاکمیت همواره با عوام فریبی وظاهر سازی از سلاح دین ومذهب بعنوان حربه ای برای مشروعیت بخشیدن به عملکرد خشونت بار خود وطولانی تر نمودن عمر طغیان واستبداد، بهره برده است، واز بازتاب های منفی اقدامات شرم آور خود بر دین ومذهب، پروا وابایی نداشته است.
در چنین شرایطی نیاز به وجود جریانی متشکل وسازمان یافته از روحانیون سنتی که همگام وهمصدا با ملت عزیز ایران از برقراری آزادی ودموکراسی  در کشورمان به عنوان مطالبه ای ملی وفراگیر، دفاع نماید،بیشتر از هر زمان دیگری احساس می شود.
در این راستا جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر ( رسام ) با تکیه بر آموزه های پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم واهل بیت سلام الله علیهم، وپشتوانۀ فرهنگی واجتماعی وسیاسی بیش از هزار سالۀ روحانیت شیعه، ورویکرد نفی تصدی گری روحانیون در امور حکومتی وعدم دخالت دین در شئوونات دین، همگام وهمراه با ملت شریف ایران تا استیفای کامل حقوق ومطالبات ملی ایرانیان، تشکیل گردید.
جمعیت رسام، تشکلی است غیر انتفاعی، حامی حکومتی مستقل وآزاد در ایران با نفی هرگونه خشونت، که در آن هر ایرانی فارغ از عقیده، دین، مذهب،آیین وقومیت ونژاد بتواند آزادنه عقیده ونظر خود را ابراز نماید. در این راه رسام چشم به همراهی وهمکاری تمامی آزاد اندیشان وآزادیخواهان در سراسر جهان دارد، ومی کوشد با بکارگیری تمامی ابزارهای مشروع اطلاع رسانی وآگاهی بخشی پژواک صدای آزادیخواهی ایرانیان در جهان باشد.

رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.