جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
Skip Navigation Links
جستجو
نامه محمد علی طاهری به احمد شهید

تاريخ انتشار : 7/11/2014افشاگری نقض حقوق انسانی توسط ماموران امنیتی و قضایی

رسام؛

 «محمد علی طاهری»، زندانی عقیدتی، طی نامه ای به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، دهها مورد از موارد نقض حقوق انسانی خود توسط ماموران و نهادهای جمهوری اسلامی طی سالهای بازداشت را شرح داده است.

دراین نامه آقای طاهری به تشریح وبیان شکنجه هایی می پردازد که طی دوران بازداشت وزندان توسط مأموران امنیتی حکومت ایران نسبت به وی اعمال شده است.

متن نامۀ آقای طاهری به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل که نسخه ای از آن در اختیار رسام قرار گرفته است، به شرح زیر است:

بنام خدا

ریاست محترم/ گزارشگر محترم حقوق بشر
جناب آقای احمد شهید، احتراما اینجانب محمد علی طاهری فرزند محمد متولد ۱۳۳۵ فرادرمانی و سایمنتولوژی که از طرف سازمان اطلاعات سپاه، سال ۸۹ به اتهام اقدام علیه امنیت کشور دستگیر شده و پس از ۶۷ روز حبس در سلول انفرادی در اوین، بند ۲ الف (بازداشتگاه اختصاصی سازمان اطلاعات سپاه)، مجددا اوایل سال ۹۰ با پاپوش های امنیتی و اتهامات ساختگی ارتداد، محاربه با خدا و رسول خدا، توهین به مقدسات، مفسد فی الارض و سب النبی دستگیر و به سلول انفرادی همان بند منتقل شده و در خلال بازپرسی و بازجویی، تخلفات و جرایم زیر از سوی بازپرس شعبه پنجم دادسرای اوین (آقای اسدی) و ۶ نفر از بازجوها اعمال گردید که برخی از موارد آن جهت هرگونه بررسی و اقدام تقدیم میگردد (و آماده دادن شهادت حضوری هستم):
۱) اعمال فشار و شکنجه روانی توسط بازپرس و بازجوها از طریق ارائه مدارک جعلی مبنی بر صدور حکم اعدام اینجانب از سوی ۱۵ تن از مراجع تقلید؛ با این ادعا که کتابها، مقالات، مجلات و CDهای کلاسهایم را جهت بررسی، مطالعه و اظهارنظر و صدور حکم برای مراجع ارسال نموده و آنها نیز پس از بررسی های لازم، همگی آنها فتوا به ارتداد و … داده و همگی برایم حکم اعدام صادر کرده اند که بدون نیاز به هیچگونه تشریفات قانونی، باید فورا اجرا شود. بنا براین، هر روز میگفتند که برای اعدام آماده باشم و حتی یکی از آنها میگفت که بر فرض محال اگر از اینجا هم رها شوم، به خانه نرسیده ترور میشوم، زیرا مسلمانان زیادی هستند که به محض صدور حکم از سوی مراجع تقلید، آماده ی اجرای آن هستند. سرانجام پس از ۹ ماه از بازداشت دوم و به دنبال ۲ بار اعتصاب غذا، به منظور رسیدگی فوری به اتهامات وارده در دادگاه و مشخص شدن علت صدور چنین احکامی از سوی مراجع تقلید، به دادگاه غیرعلنی اعزام  و در آنجا از طریق وکیلم متوجه شدم که احکام اعدام ارائه شده جعلی بوده و فقط  بازپرس با طرح شش فرض نامربوط از مراجع تقلید استفتاء نموده و آنها نیز براساس آن فرضیات فتوی داده اند که هیچکدام از آن فرضیات نیز در مورد من صادق نبوده است و اصولا هیچ حکم اعدام لازم الاجرایی صادر نشده و آنها قصد داشته اند تا با صحنه سازیها و ارائه مدارک جعلی اعدام و اعمال فشار و شکنجه روانی مرا وادار به قبول اتهامات فوق بخصوص ارتداد نموده و میگفتند که در صورت قبول و اعتراف به این اتهامات میتوانم توبه نموده و در آنصورت مورد بخشش قرار گرفته و آزاد میشوم.
۲) ارائه پیشنهاد مبنی بر قبول و اعتراف به ارتباط با امریکا به منظور رهایی از اعدام؛ که اگر این پیشنهاد را بپذیرم، آنها حکم اعدام را لغو و به جای آن ۸ سال حبس را بعنوان جزای ارتباط با امریکا را جایگزین کنند تا با این ترفند و مرتبط نمودنم با آمریکا بتوانند عرفان حلقه (کیهانی) را خدشه دار و ساخته دست آمریکا جلوه بدهند.
۳) تهدید مبنی بر صدمه رسانیدن به همسرم و در نتیجه بی سرپرست شدن فرزندانم؛ بدنبال نتیجه نگرفتن بازجوها و بازپرس از گرفتن اعتراف مرتد بودن و…(بند۱) و پیشنهاد (بند ۲)، یکی از بازجوها مرا تهدید نمود که در صورت عدم همکاری (ارائه اعترافات دیکته شده کذب) افرادی را دارند که به همسرم صدمه وارد نمایند و… که در نتیجه بر اثر فشار روانی وارده ناشی از این تهدید و صدور حکم (جعلی) اعدام از یکطرف و عدم تمایل به ارائه اعترافات کذب دیکته شده از طرف دیگر، باعث شد برای در امان ماندن خانواده ام و عدم اعتراف دروغین، چهار بار اقدام به خود کشی نمایم که با مرگ من، این ترفند شیطانی خنثی شود.
۴) سوء استفاده ابزاری از موقعیت و جایگاه مراجع محترم تقلید در جهت اعمال فشار و شکنجه روانی و پیاده کردن نقشه های امنیتی
۵) اعمال فشار روانی از یکرف و دادن دعده های دروغین آزادی به شرط انجام مصاحبه های فرمایشی دیکته شده از طرف دیگر؛
پس از چند ماه حبس در سلول انفرادی و ۴ بار خود کشی،۲ بار اعتصاب غذا و همچنین نگرانی شدید برای سلامتی خانواده (و بدنبال عدم موفقیت بازپرس و بازجوها در پیاده کردن سناریوی ساختگی خود) با پیشنهاد بازپرس مبنی بر آزادی به شرط انجام مصاحبه فرمایشی از یکطرف و فشار بازجوها از طرف دیگر مواجه شدم که برای خاتمه دادن به این ماجرا، پیشنهاد بازپرس را پذیرفتم، از اینرو برای تهیه این مصاحبه، مطالبی را که بازپرس بر روی کاغذ مینوشت و مقابلم میگرفت میخواندم و دو نفر از بازجوها نیز فیلمبرداری میکردند، برای مثال گفتم می پذیرم فعالیتم غیرقانونی بوده و…. فقط علیرغم فشار مجدد آنها مبنی بر قبول اتهامات ارتداد و… قبول نکرده و اعتراف ننمودم. اما پس از تهیه این مصاحبه نه تنها بوعده خود عمل نکردند بلکه بعدا فهمیدم که با پخش آن از طریق رسانه های مختلف (از جمله اخبار۲۰:3۰ شبکه ۲) و معرفی من به عنوان شیاد و کلاهبردار، در صدد جلب شاکی خصوصی بوده اند و همچنین این فیلم را به عنوان اقرار و اعتراف علیه خود ضمیمه پرونده نموده و در کیفرخواست نیز به آن استناد نمودند.
۶) خالی گذاشتن جای برخی از سوالات در برگه های بازجویی توسط بازپرس؛ به این نحو که سوال را در برگه کاغذ باطله ای جداگانه نوشته و در برگه بازجویی جای سوال را خالی گذاشته و از من میخواستند جواب سوال را بنویسم و میگفتند سوال را بعدا بالای جوابم مینویسند.
۷) خلع دفاع کردن به طرق مختلف، از جمله:(a) جلوگیری از ملاقات و یا تماس تلفنی با وکیل بطوریکه در رابطه با دفاعیه خود علیرغم داشتن دو وکیل، هرگز نتوانستم آنها را ملاقات کنم. (b) تهدید وکیل. (c) عدم اجازه نوشتن دفاعیه در زندان؛ در این خصوص از قاضی اجازه خواستم و ایشان نیز از یکی از بازجوها کسب اجازه کردند و بازجوی فوق نیز اجازه تهیه دفاعیه در سلول را به من ندادند. (d) عدم دسترسی به قلم و کاغذ. (e) عدم اجازه پاسخگویی به کتابهای فرمایشی منتشر شده علیه اینجانب که به دادگاه به عنوان سند ارائه شدند. (f) عدم ارائه کتابها، مقالات و CDهای سخنرانی های بنده به دادگاه جهت مبهم ماندن پاسخ به اتهامات وارده.
۸) تهیه و ارائه کتابهای فرمایشی متقلبانه علیه اینجانب (ظاهرا در نقد کتابها و مقالاتم) به منظور ارائه به مراجع تقلید برای گرفتن حکم ارتداد و … و ارائه به دادگاه به عنوان مدارک مستند، بدون دادن امکان دفاع و پاسخگویی.
۹) تلاش برای ایجاد اختلاف خانوادگی و نفاق و ایجاد شبهاتی برای همسرم در جهت بر هم زدن کانون خانواده با استفاده از ترفندهای کثیف از جمله فشار به بنده که بپذیرم همسر دوم دارم و صحنه سازی و… و اینکه در بازرسی از منزل از همسرم سوال کرده اند که همسر اول بنده است یا همسر دوم و … البته این روشها را به منظور ایجاد اختلاف و قطع رابطه زندانی با خانواده را در مورد همه زندانیها اجرا میکنند.
۱۰) تهیه و ارائه استعلامهای فرمایشی کذب توسط حراست نهادها، ارگانها، سازمانها، وزارتخانه ها و … به دادگاه
 ۱۱) تبلیغات کذب و وارد کردن تهمت های ناروا از طریق رسانه های مختلف.
۱۲) اعمال فشار روانی همراه با ایجاد رعب و وحشت برای گرفتن متون اعترافات دیکته شده از افراد دستگیر شده مرتبط با اینجانب، که شخصا شاهد بوده ام که ضمن کوبیدن لگد محکم به صندلی و کنار ران پای بنده ومتهمین و تهدید به کتک زدن و اهانت و فحاشی، فریاد میزنند که " تا چیز هایی را که میگوییم، ننویسید، از زندان بیرون نخواهید رفت" و همچنین دادن شهادت کذب علیه بنده و یا شکایت کردن از من برای بدست آوردن آزادی خود و …
۱۳) تجسس و تفتیش عقاید در بازجویی، بازپرسی و دادگاه و اعمال ممنوعیت مطالعه قران و سایر کتب دینی در زندان
۱۴) دادن رسید کلی و نامشخص و مبهم برای توقیف اسناد و مدارک شخصی و … مانند "چند کیسه مدارک"
۱۵) اعمال فشار برای گرفتن اعتراف به داشتن روابط نامشروع ( که در مورد همه متهمین بدون استثناء اعمال میشود)
۱۶) وارد آوردن فشار به همسرم در جهت تهیه مصاحبه فرمایشی.
۱۷) آتش زدن کتب، مجلات، مقالات و نوشته های اینجانب توسط بازجوها بدون ارائه هیچگونه حکمی از طرف دادگاه.
۱۸) توقیف و غصب کلکسیون انگشتر، اسناد و مدارک، آلبوم های عکس و برخی لوازم شخصی  بدون ارائه حکم از طرف دادگاه
۱۹) تحقیر، اهانت، فحاشی و هتک حرمت و تهدید به کتک زدن.
۲۰) جلوگیری از ملاقات با خانواده تا یکسال پس از بازداشت موقت.
۲۱) تراشیدن پاپوش امنیتی تحت عناوین اتهامی ارتداد، توهین به مقدسات، محارب باخدا و رسول خدا، مفسدفی الارض و سب النبی بعنوان بهانه ای قانونی برای دستگیری و حبس افراد آزاداندیش و با نفوذ و خوشنام در بین مردم که بنده نیز با پاپوش و اتهام واهی توهین به مقدسات در دادگاه سفارشی، فرمایشی، تشریفاتی و نمایشی غیرعلنی به پنج سال حبس محکوم کرده اند که این مدت را هم در بند ویژه امنیتی ۲-الف باید سپری کنم و نه در یک زندان عادی. همچنین با فرقه خواندن و اتهام مجعول " فعالیت هرمی!" موسسه فرهنگی هنری عرفان حلقه (کیهانی) اینجانب به عنوان پاپوش های امنیتی دیگری، اقدام به سرکوب جمعیت مسالمت جوی هوادار اندیشه عرفان حلقه (کیهانی) نموده وتاکنون تعداد زیادی از این افراد را دستگیر و تحت فشارهای گوناگون قرار داده اند.
۲۲) وارد کردن اتهامات بدون دلیل و مدرک؛ به منظور مفتوح بودن دائمی پرونده افراد که هر موقع بخواهند آنها را مجددا دستگیر نمایند و در مورد بنده نیز اتهامات عضو سازمان چریک های فدایی، مفسدفی الارض و …. کماکان مفتوح گذاشته شده است. دلیل دیگر این ترفند جلوگیری از شکایت افراد از جرائم و تخلفات غیرقانونی دادرسی و ممانعت از افشای ظلم و ستم و بیعدالتی میباشد تا اگر کسی بخواهد در این مورد اعتراضی کند، بلافاصله یکی از این اتهامات مفتوح را به جریان انداخته و او را دستگیر و حبس نمایند.
۲۳) تلاش برای درست کردن شاکی خصوصی سفارشی و هدایت شده به منظور منحرف نمودن افکار عمومی.
۲۴) تهدید مبنی بر قرار دادن فیلم خصوصی افراد مجموعه (که توسط بازجوها مخفیانه گرفته شده) مرتبط با اینجانب بر روی اینترنت در صورت عدم همکاری که احتمالا وجود چنین فیلمهایی نیز بلوف بوده زیرا فیلمی به من نشان ندادند.
۲۵) سوء استفاده از آلبوم عکس های خانوادگی از طریق قرار دادن عکس های بی حجاب همسر و دخترم (در محیط خانوادگی) بر روی اینترنت و همچنین بریده چند ثانیه ای از فیلم های موسسه فرهنگی اینجانب (که مچ دست خانمی را که تعادل نداشته در کلاس درس و در حضور حداقل ۴۰۰ نفر برای چند ثانیه گرفته ام) را بر روی اینترنت قرار داده و دادگاه نیز ۷۴ ضربه شلاق به عنوان ارتباط نامشروع از طریق لمس نامحرم تعیین حد نموده است.
۲۶) جمع آوری، توقیف و اختفای کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق کاری، تحصیلی، نظام وظیفه، موسسه فرهنگی هنری و … اینجانب و عدم ارائه آنها به دادگاه جهت غیرقانونی خواندن فعالیت موسسه، نقص مدرک تحصیلی و… و عدم دسترسی به این اسناد و مدارک برای اثبات خلاف اتهامات در دادگاه.
۲۷) نگهداری در شرایط بازداشتگاه ویژه امنیتی (۲-الف) و ممانعت از اعزام به زندان عمومی.
۲۸) اعمال تحریم امنیتی به منظور جلوگیری از ارائه هر گونه دفاعیه در کلیه رسانه ها.
]امضا: محمدعلی طاهری [
(4صفحه) 4
۲۹) جلوگیری از طرح شکایت نسبت به تخلفات و جرایم ارتکابی بازپرس و بازجوها و… در دادگاههای ذیربط علیرغم بارها اعتصاب غذا. 
۳۰) جرم تلقی کردن اعتصاب غذا و قطع تلفن و ملاقات با خانواده و تهدید به جریان انداختن پرونده های ایذائی مفتوح (بند ۲۲) و انتقال به سلول انفرادی (از ۲ نفره) در مواقع اعتصاب غذا (جمعا در مدت حبس، بیش از 7 بار اقدام به اعتصاب غذا نمودم)
۳۱) عدم توجه قاضی به طرح شکایات در مورد جرائم و تخلفات بازپرسی و بازجوئی در آغاز جلسه دادگاه بدوی.
۳۲) سرقت دفتر موسسه فرهنگی اینجانب در حالیکه توسط بازجوها پلمپ بوده است.
۳۳) اظهارنظر بازپرس و بازجو مبنی بر اینکه قاضی طبق نظر آنها رای و حکم خواهد داد و دادگاه تجدیدنظر هم رای دادگاه بدوی را تایید میکند.   
]امضا: محمدعلی طاهری [
گزارش برخی از تخلفات و جرائم ارتکابی در مورد سایر افراد هم سلولی (بعد از سلول انفرادی و در اتاقهای ۲ نفره)
۱) استفاده از خانه ها و مکانهای شخصی جهت بازجویی که شواهد موجود نشان میدهد که در هر منطقه ای از این مکانها وجود داشته و بازجوها برخی از متهمین را در این مکانهای غیر رسمی مورد بازجویی قرار میدهند.
۲) ضرب و شتم افراد (چند مورد گزارش شده)، فحاشی، هتک حرمت (هم در بازداشتگاه و هم در خانه های شخصی گزارش شده)
۳) گرفتن اعترافات زوری دیکته شده و خلاف واقع، تهیه مصاحبه های فرمایشی و…(هم در بازداشتگاه و هم در خانه های شخصی)
۴) دریافت دستخط و امضای اجباری مبنی بر نداشتن وثیقه در پایان هر دوره بازداشت موقت در مورد بعضی از متهمین.
۵) تهدید متهم به صدمه رسانیدن، جلب و … اعضای خانواده.
۶) گروگانگیری خویشاوندان درجه یک افراد برای معرفی خود خصوصا در مورد متهمین خارج از کشور(دو مورد گزارش شده)
۷) استفاده از اتهامات بدون دلیل و مدرک به منظور باز گذاشتن پرونده های مفتوح برای افراد
۸) اعمال فشار برای گرفتن شهادت کذب علیه دیگران (خصوصا شخصیت های ویژه)
۹) وارد کردن اتهام (به طور عمده کذب) ارتباط نامشروع برای کلیه متهمین (مگر بعضی از متهمین سالخورده).
۱۰) تلاش برای بر هم زدن کانون خانوادگی متهمین از طریق دادن اطلاعات نادرست در مورد روابط خصوصی متهمین به خانواده به منظور منزوی کردن متهمین و عدم پیگیری  و دفاع خانواده های زندانیان از وضعیت محبوسین.
۱۱) آزادی عمل در بازداشت موقت افراد در بازداشتگاه ۲-الف به هر مدت دلخواه توسط بازجوها.
۱۲) دستگیری افراد بدون در دست داشتن مدارک جرم لازم و کافی و مدرک سازی و جستجوی مدارک بر طبق سناریوهای از پیش تعیین شده پس از دستگیری متهمین از طرق مختلف.
۱۳) عدم اجازه ملاقات و تماس با وکیل در کلیه مدت بازپرسی و بازجویی و تهیه دفاعیه و حضور وکیل در پرونده فقط بعنوان تشریفات.
۱۴) عدم استقلال قضات و بازپرس ها در تعیین تکلیف وضعیت متهمین و اعمال نظر بازجوها در کلیه موارد دادرسی.
۱۵) عدم انتقال و گزارش شکایات متهمین در خصوص بازپرسی، بازجویی، دادگاه و… به مراجع ذیصلاح قانونی
۱۶) ترور شخصیت و بد نام کردن افراد و حاکم بودن اصل مجرم بودن متهمین مگر خلاف آن صادر شود.
رونوشت: ریاست قوه قضائیه- دفتر حقوق بشر قوه قضائیه- بیت رهبری- حفاظت قوه قضائیه - مراجع محترم تقلید - ریاست جمهوری- ریاست مجلس- آقای علی مطهری نماینده مجلس- حقوق بشر اتحادیه اروپا
امضا: محمدعلی طاهری
 

برچسبها:درج نظرات
نام :   
آدرس ایمیل : 
متن پیام :   
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.