جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
Skip Navigation Links
جستجو
بیانیه جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر بمناسبت شهادت عالم گرانقدر شیعه علامه شیخ حسن شحاته رحمه الله

تاريخ انتشار : 6/28/2013 بسم الله الرحمن الرحيم

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّـهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴿٢٣ أحزاب﴾
بار ديگر نداي مطلوميت وحقانيت شيعيان اميرمؤمنان مولای متقيان علی عليه السلام در جهان طنين افكن شد.
اين بار با شهادت مظلومانه ابرشيرمرد سرزمين اهرام سه گانه ؛
او با اقتدا به مولايش اميرمؤمنان به همه دنيا ودنيا پرستان نه گفت و با آری گفتن به نداي اسلام ناب علوي، خط بطلان بر فرعونيان باني سقيفه كشيد وسرافرازتر از بلنداي أهرام سرزمين مادريش سربه فلك كشيد تا در جوار قرب حق آرام بگيرد.
او سوداي گسترش مكتب ناب علوي را در مام ميهنش داشت، اما از آن روی که خاكدان دني دنيا شايستگي اش را برنمي تافت واين غم جانكاه سينه سينايي او را در هم ميفشرد، در شب ميلاد منجي عالم بشريت جانش را در بازار مكاران ودكان داران تزوير وريا وتحجر وتوحش به حراج گذاشت وچه زيبا پرده از چهره منافقان رنگانگ فروفكند.
سلفيان منافق ومنافقان شيعه نما كه دو روي سكه ريا وتزوير وتحجرند وهردو خود را راهبران عالم اسلام ميخوانند.
آن يكي نمادي از شجره ملعونه بني اميه واين يكي جلوه اي از شجره خبيثه بني عباس !
ودر اين شهادت مظلومانه چه دو سرهاي اين افعي وحشي زهرآلود به يكديگر درآويختند وبراي هم خراميدند!
چند زماني ست كه يك سر افعي صاحب كرسيان فتواي جبهه سلف وتحجر حکم به استباحه خون شیعیان داده اند، از جمله اینان يوسف قرضاوي قطري است كه بيش از سه دهه دهان به بلعيدن بيت المال شيعه داشته ويار غار ورفيق گرمابه وگلستان حاكمان رژيم ايران بوده وبا تكيه زدن بركرسي مجمع تقريب مذاهب كه بيشتر به مجمع تحقير شيعه ميماند، هرانچه در توان داشت؛ با بيت المال شيعه، شيعه را خوارتر كرد وپس از بيش از سه دهه ، حقیرترین وتنها دستاورد اين مجمع ننگين بستن حرم مطهر حضرت ابولؤلؤ رضوان الله تعالي عليه درايران، شهر كاشان بود.
سر دیگر این افعي در كوهپايه هاي دماوند صحنه آراي نمايش به ذلت نشاندن شيعه شده است؛ حاکمان تهران كه ذره اي در أقوال وأعمال شان نشاني از قران وعترت نيست.
آنگاه كه اين شهيد مظلوم ومحروم ما اگاهانه، آزادانه وعاشقانه، در پرتو تعقل وانديشه ، فارغ از هواي نفس وشيطان به آغوش پر مهراهل بيت پيامبر خدا صلوات الله عليهم اجمعين پناه آورد، با هزاران اميد به ايران به ظاهر اسلامي سفر کرد تا در مهد تشيع، ساز وكار ابلاغ ندای تشيع را فراهم آورد ....
ولي افسوس؛ هرچه بيشتر تلاش كرد ومكرر سفر كرد دكان ريا ونفاق را ازحمايت از دين وتشيع پررونق تر یافت !
تا آنجا كه حتي حق اقامت رسمي را هم از وی دريغ داشتند ... و شهيد مظلوم علامه شيخ حسن شحاته از اقامت در ايران محروم شد.
علامه شهید ما پس از این برخورد ناجوانمردانه، با عزت نفس والا به روستاي خود بازگشت تا سرنوشتش را با شهادتش رنگين سازد وبه انسانيت آبرو دهد وآبرو از منافقان دنيا مدار بریزد وحجاب تشيع از چهره اهريمني شان فرو افكند؛ وشجاعانه و فاتحانه بر قله شرف وانسانيت پرچم شيعه ناب علوي را به اهتزاز درآورد.
شگفتا! آنکه خود را رهبر فرزانه ميداند، وفاقد هرگونه فرزانگيست ، در رثاي شهادت آن ولي خدا، مرحوم شيخ شهيد شحاته، حتي از صدور يك پيام تسليت ساده نیز دريغ ميكند، تا حجت بالغه بر همگان تمام وكامل شود؛ آنکس که داعيه رهبري جهان اسلام وولايت مسلمين عالم را دارد، لياقت وشأنش همان است که براي پيروزي تيم فوتبال پيام تبريك صادر كند، وبا ذلت خواري، بی تفاوت نظاره گر كشتار شيعيان در جاى جاى اين كره خاكي باشد، وحتي شهادت رهبر شيعيان مصر پشيزي برايش ارزش واهميت نداشته باشد.
اينجاست كه جعبه سياه اين رفتارهاى غيرانسانى با سخنان صريح وشجاعانه شهيد شحاته رمزگشايي ميشود؛ انگاه كه همواره ميفرمود:
"چگونه می توان گفت عائشه ام المؤمنین است درحالیکه او مسئول خونهایی است که در صفین ونهروان وجمل ریخته شد؟
مگر قرآن کریم نفرموده است هرآنکس که مؤمنی را بکشد مانند این است که همه انسانها را کشته است؟
گفتم؛ یک مشت خاک پای اسب امیرالمؤمنین سلام الله علیه را با دنیا وآنچه درآن است عوض نمی کنم."
نويسنده اين سطور با بيان اين دردنامه توجه مسلمانان ، شيعيان جهان ومحافل مدافع حقوق بشر ومراكز تصميم گيري بين المللي را به چند نكته جلب ميكند:
١- متهم رديف اول جنايت قتل وشهادت شيخ حسن شحاته جمهوري اسلامي ايران ودر راس آن شخص آقاي علي خامنه اي است، كه با توجه به عدم برخورداری شیخ از امنیت جانی، با اقامت وسكونت آن شهید فقید در ايران موافقت ننمود.
٢ - متهم رديف دوم مفتيان سلفي ووهابي ودر رأس آنها يوسف قرضاوي قطري ست كه با صدور فتاواي ضد انساني ووحشيانه، انسانها ومسلمانان را به جان يگديگر انداخته  وبا خشونت پراكني، دامنه ناامني را گسترش داده ودایره برخورد خشونت بار را حتي به ديگر مذاهب ومكاتب نیز گسترش داده است.
٣ - متهم رديف سوم حاكميت مصر و گروه جانيان وحمله كنندگان هستند، كه هرچه زودتر بايد دستگيرودر دادگاهي مستقل وعادل به اشد مجازات محكوم شوند. بدیهی است هرگونه مسامحه وتماهل دراین مسأله، شعله های این آتش را برافروخته تر ومهار آنرا یقیناً دشوارتر وحتي غيرممكن خواهد نمود.
٤ - ضروري است که محافل ومجامع امنيتي وحقوقي قضائي مصرو بين المللي هرچه زودتر تمامي مسببان اصلي اين خشونت هاي خونين وسياه را شناسایی وبا برخورد قانوني ضمن محروميت وممنوعيت آنان از هرگونه سفر به كشورهاي مختلف، موجبات تنبيه وانزوا وسپس فراخواني به دادگاههاي بين المللي را فراهم آورند. بدیهی است صادركنندگان فتاواي كشتارانسان هاي بيگناه آنهم به صرف داشتن عقيده اي متفاوت، مجرمان ومسببان اصلی این رویدادهای خونین هستند.
٥ - شيعيان جهان به ويژه جوانان پرشور ولبریز از احساسات پاک ومعصومانه كه اين روزها دلی پرخون وقلبی آکنده از غم واندوه دارند، وروح حساس شان آزرده شده است، با پرهيز از هرگونه انتقام وخشونت از راههاي قانوني حقوقي در عرصه داخلي وبين المللي در پی استيفاي حقوق تضییع شده خود باشند، چرا كه گروهك هاي تند رو سلفي وهابي جز خشونت ودرنده خوبي ، تخريب وآتش زدن وويراني هدفي ديگر ندارند، لذا كنترل وخنثي نمودن توان اهريمني آنان نيازمند درايت فوق العاده وخویشتنداری برای مديريت هرچه مؤثر تر بحران است.
٦ - تنها راه نجات جامعه بشري به ويژه مسلمانان وشيعيان روي آوردن واقعي به تعاليم حيات بخش اسلام در پرتو انديشه هاي ناب واصيل اهل بيت صلوات الله عليهم اجمعين است، كه بزرگ عالم رباني، اتديشمند آگاه قرن حاضر، مرحوم ايت الله العظمي سيد محمد شيرازي رضوان الله تعالي درقالبی بسيار دقيق، زيباو مدون، در آثار گرانمايه شان همچون السبيل الي انهاض المسلمين ، الصياغة جديدة، الفقه السلام والاسلام، آزادي در اسلام ، حقوق زنداني و... وصدها اثر ديگر براي امروز جهان تشيع به يادگار نهاده است. وكرارا براین نکته پای می فشردند كه؛ قوانين أصيل اسلامي همانند؛ احترام واجراي ازادى ها از جمله ازادى سفر، آزادي اقامت، ازادى كسب وكار وتجارت، آزادي ساختن ساختمان ومحل سكونت، آزادي بيان وقلم وصدها ازادى ديگر كه متاسفانه با وضع قوانين ساختگى، جعلي وغيرشرعي متروك ومهجور مانده اند؛ بخشي از راهكارهاي اساسي جهت نجات و وسعادت، امنيت واسابش انسانها ميباشد.
٧ - تنها راه اداي دين هر مسلمان واقعي و شيعه دلسوز به آن شهيد مظلوم، ترويج مذهب حقه شيعه ودفاع از حقانيت اين مرام ومكتب با استفاده از تمام ظرفيتهاي موجود و نشر اثار گرانبهاي او مانند نوشته ها وسخنانش به گويشهاى گوناگون در رسانه هاي عمومي وشبكه هاي اجتماعي است. 
اللهم إنًا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا
 
والسلام عليكم ورحمة الله
نيمه شعبان ١٤٣٤
محمد هدايتي
دبيركل جمعيت رسام
(روحانيون سنتي ايران معاصر)
 

برچسبها:درج نظرات
نام :   
آدرس ایمیل : 
متن پیام :   
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.