جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
Skip Navigation Links
جستجو
ادامۀ بی خبری ازوضعیت عزادار حسینی "صادق غفوری" با وجود دروغ پردازی های زنجیره ای وزارت اطلاعات

تاريخ انتشار : 1/17/2012رسام؛
به گزارش خبرنگار افتخاری رسام درشهر اصفهان، علیرغم فضا سازی های رسانه ای وزارت اطلاعات نظام ولایت مطلقۀ فقیه وانتشار شایعاتی مبنی برتشکیل پرونده برای صادق غفوری وانتقال وی ازوزارت اطلاعات به زندان دستگرد اصفهان، این جوان بیست وسه ساله همچنان درزندانهای وزارت اطلاعات بسر می برد.
این عزادار حسینی که درروز شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها با یورش نیروی انتظامی وتوسط عوامل لباس شخصی وابسته به وزارت اطلاعات دستگیر شده بود، طی روزهای گذشته تحت شدیدترین شکنجه های جسمی وروحی قرار گرفته وطی هفده روز گذشته درمکانی نامعلوم تحت نظر اطلاعات سپاه به سر برده است.
بنا به اظهارات دوستان ونزدیکان صادق غفوری، فعالیتهای فرهنگی ومذهبی این جوان بیست وسه ساله درقالب ترویج وتبلیغ شعائر مذهبی مربوط به عزاداری امام سوم شیعیان، امام حسین علیه السلام، ازمهمترین دلایل دستگیری وشکنجۀ وی باشد.
روز شنبه پنجم ماه صفر، برابر با 10 دیماه جاری، وهمزمان با برگزاری مراسم سوگواری حضرت رقیه سلام الله علیها نیروی انتظامی شهر اصفهان، با یورش به یکی ازمجالس عزاداری سنتی حضرت رقیه سلام الله علیها وضرب وشتم عزاداران، تعداد سی وپنج نفر را بازداشت نمودند. تمامی بازداشت شدگان، به غیر ازجوان یاد شده، بیست وچهار ساعت بعد وپس از گرفتن تعهد کتبی از آنان مبنی برعدم مشارکت درچنین مجالسی آزاد شدند.
بنا به گواهی این شاهدان عینی، نیروی انتظامی بعنوان عامل نیروهای اطلاعاتی وامنیتی، پس از ضرب وشتم شدید بازداشت شدگان درداخل مجلس عزای امام حسین سلام الله علیه، درمسیرحسینیه تا خودروی نیروی انتظامی آنانرا ازتونل باتوم عبور داده وجراحات بسیاری به عزاداران بازداشتی که تعداد آنها به 35 تن می رسید وارد نمودند.
همچنین شاهدان عینی درگفتگوی اختصاصی رسام از یورش نیروهای لباس شخصی که خود را کارمند وزارت اطلاعات معرفی کرده اند، به مجلس عزای حضرت رقیه سلام الله درشهر مشهد خبر داده اند. به گفتۀ این شاهدان شهر روز شنبه ودرساعات پایانی مجلس عزاداری حضرت رقیه سلام الله علیها که با آیین سنتی راه رفتن روی خار همراه بوده است، نیروهای لباس شخصی با حضور درمحل حادثه وضرب وشتم عزاداران همراه با بکار بردن الفاظ رکیک وتوهین به عزاداران حسینی، خواستار تعطیلی مجلس عزاداری شدند وعلت آنرا، مخالفت اینگونه مجالس وشعائر با فتوای "رهبر انقلاب"، سید علی خامنه ای، ذکر کرده اند. درخواست برگزارکنندگان مراسم برای ارائۀ دستورالعمل کتبی مبنی برمنع برگزاری این مراسم با تهدید وضرب وشتم درخواست کنندگان همراه بوده است.
طی سالیان گذشته، رهبر ایران وعلیرغم تردیدهای فراوانی که دربارۀ جایگاه علمی وفقهی وی درمحافل حوزوی موجود است، با صدور فتواهای گوناگون برگزاری مراسم عزاداری سنتی را "حرام" اعلام کرده وهرساله با برقراری حالت فوق العادۀ امنیتی درمهمترین شهرهای مذهبی ایران ازجمله قم، مشهد واصفهان با برپایی هرگونه مراسم سنتی عزاداری حتی بصورت شخصی وخصوصی، بشدت برخورد نموده است.
فشار نیروهای اطلاعاتی وامنیتی برخانواده های قربانیان این خشونتها به اندازه ای است که آنان ازانجام هرگونه گفتگو ومصاحبه با رسانه های داخلی وخارجی دربارۀ وضعیت بستگانشان منع شده اند. تلاشهای رسام برای پیگیری آخرین وضعیت عزادار حسینی، صادق غفوری، بواسطۀ خانواده وبستگان وی بی نتیجه مانده وآنان ازانجام مصاحبه وگفتگو دراین رابطه خودداری نموده اند.

 

برچسبها:درج نظرات
نام :   
آدرس ایمیل : 
متن پیام :   
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.