جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
Skip Navigation Links
جستجو
گفتگوی حجت الاسلام والمسلمین هدایتی با تلویزیون اندیشه دربرنامۀ همصدایی 17 نوامبر 2011

تاريخ انتشار : 11/17/2011رسانه ها باید دراقدامی هماهنگ به تبیین ابعاد گستردۀ فساد اقتصادی وافشاگری دراین باره بپردازند.
اختلاس وفساد درنظام کنونی ایران متعلق به امروز ودیروز نیست، بلکه ریشه در نخستین لحظات پس از پیروزی انقلاب وازبین بردن تمامی منابع اجتماعی، سیاسی واقتصادی، دارد.
ولایت مطلقۀ فقیه یعنی تمرکز قدرت وفساد پیامد ذاتی تمرکز قدرت است.
ولایت مطلقۀ فقیه هیچ نسبتی با اسلام وآموزه های دینی ومذهبی ندارد.
بزرگترین قربانی نظام ولایت مطلقۀ فقیه، روحانیت مستقل سنتی شیعه بوده است.
درصورت بروز هرگونه جنگ احتمالی، رژیم کنونی وجاه طلبی های نظامی این رژیم، مسؤولیت ویرانی های این جنگ را برعهده دارند.
دبیرکل جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر، رسام، روز پنج شنبه 17 نوامبر 2011 دربرنامۀ تلویزیونی همصدایی با اجرای فرامرز فروزنده، حاضر شد ودریک گفتگوی زندۀ تلویزیونی به پرسشهای مجری وبینندگان این شبکۀ تلویزیونی پاسخ داد.
درآغاز این برنامه فرامز فروزنده، مجری برنامه از حجت الاسلام والمسلمین هدایتی دربارۀ اختلاس های اخیر وسازگاری آنها با موازین شرعی ومذهبی پرسش نمود. حجت الاسلام والمسلمین هدایتی نیز با اشاره به زنجیره ای بودن فسادها درنظام ولایت مطلقۀ فقیه، مسؤولیت این اختلاسها وطراحی آنها را مستقیماً متوجه رهبری دانست ورهبر ایران وحاکمیت کنونی را متخصص درطراحی پروژه های زنجیره ای همانند قتلهای زنجیره ای دانست. همچنانکه اظهارات خامنه ای درنماز جمعه پس ازانتخابات 88 مبنی برنزدیکی افکار آقای احمدی نژاد به اندیشه های خود را، مهمترین دلیل انتساب اختلاسهای اخیر به بیت رهبری دانست.
دربخش دیگری ازاین گفتگوی یک ساعته، دبیرکل جمعیت رسام، با اشاره به تخریب چهرۀ دین وروحانیت بواسطۀ فساد گستردۀ موجود درنظام ولایت مطلقۀ فقیه، این فساد را مولود طبیعی مطلقه بودن قدرت وتمرکز آن دردست یک نفر آنهم درلباس وکسوت روحانیت دانست.
امضای بیانیۀ دعوت به مخالفت فعال با جنگ، پرسش دیگری بود که فرامرز فروزنده آنرا از حجت الاسلام والمسلمین هدایتی، پرسید. ایشان امضای این بیانیه را درراستای مخالفت فعال با جنگ بدور از مخالفتهای کلیشه ای دانست. ایشان مسلح کردن مردم وحمله نظامی مشابه آنچه با درلیبی رخ داده است را محکوم وغیرقابل پذیرش دانست. اما دخالت بشردوستانه ودرراستای حمایت اعتراضات مسالمت آمیز مردم دربرابر سرکوب خشونت آمیز حاکمیت وبدور ازمسلح کردن مردم را، قابل تصور دانست.
وی دربخش پایانی این مصاحبه مسؤولیت هرگونه بروز جنگ احتمالی درآینده را متوجه حاکمیت کنونی وجاه طلبی های نظامی وتوصعه طلبانۀ آن دانست.
مشروح این گفتگو را می توانید دریوتیوب درآدرس:
http://www.youtube.com/watch?v=DppBMMyWfGc
ودر وب سایت رسام درآدرس:

http://rasaam.net/Fa/Video.aspx?i=386

برچسبها:درج نظرات
نام :   
آدرس ایمیل : 
متن پیام :   
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.