جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
Skip Navigation Links
جستجو
برگزاری سخنرانی سالانۀ آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در میان تدابیر شدید امنیتی

تاريخ انتشار : 6/11/2015ویژۀ رسام


گزارشهای رسیده از شهر قم حاکی است که سخنرانی سالانۀ آیت الله العظمی سید صادق شیرازی، مرجع تقلید منتقد حکومت ایران، شامگاه چهارشنبه دهم جون 2014 برابر با بیست ودوم شعبان المعظم 1436، بیستم خرداد 1394، در میان تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.
برپایۀ گزارشهای رسیده، مأموران امنیتی لباس شخصی از صبحگاه روز سه شنبه با استقرار گسترده در اطراف بیت ایشان، مسیرهای منتهی به بیت ایشان را مسدود کرده واز ورود افراد روحانی وغیر روحانی به محل سخنرانی جلوگیری کرده اند.
گزارشهای رسیده از قم حاکی است این رفتار مأموران پرسش بسیاری از رهگذران را برانگیخته وباعث اعتراض بسیاری از مردم واهالی محل وهمسایگان بیت آیت الله العظمی شیرازی به این رفتارهای غیراخلاقی شد.
علیرغم این فشارها، گزارش شاهدان عینی در گفتگو با رسام حکایت از برگزاری با شکوه این مراسم دارد.
آیت الله العظمی سید صادق شیرازی امسال نیز در ادامۀ سلسله مباحث تحلیلی خود دربارۀ اسلام حقیقی، بر ضرورت استفاده از فرصت ماه مبارک رمضان برای شناساندن اسلام صحیح پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم واهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین تأکید کردند.
ایشان با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان وبهار قرآن، وصف بهار را دربارۀ قرآن به دلیل انحصار هدایت وفرق میان حق وباطل در قرآن بیان کردند. آیت الله العظمی شیرازی قرآن را نسخۀ دنیا وآخرت دانستند ودرک معنای بهار وربیع قرآن را درگرو عمل به قرآن کریم وتعالیم آسمانی آن دانستند، همچنانکه قرآن بدون عمل را همان قرآن خواندن معاویه وخلفای اموی وعباسی توصیف کردند.
آیت الله العظمی سید صادق شیرازی همچنین با اشاره به ضرورت تدبر در قرآن وعمل به مفاهیم بلند قرآنی به ویژه در ماه مبارک رمضان، با  یان حدیث شریف امیرمؤمنان امام علی سلام الله علیه دربارۀ ضرورت شناختن حق برای شناسایی وپیروی از اهل حق، قرآن کریم وماه مبارک رمضان ومعارف قرآن وسیرۀ اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین را راه الهی به سوی شاخت حق برای پیروی از اهل حق وحقیقت دانستند وفرمودند: "انسان در میدان عمل به قرآن است که روشن می شود تا چه اندازه توانسته است پیرو وتابع حق است."
ایشان مراجعه به سیرۀ پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم را بازگشایندۀ مفاهیم قرآنی وتبیین کنندۀ ابعاد مختلف تعالیم قرآن کریم در شناسایی حق وباطل دانستند.
این مرجع تقلید منتقد جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنرانی خود در گردهمایی مبلغان وطلاب سراسر کشور، تبیین قرآن وتعالیم آن واسلام صحیح را وظیفه ای همگانی وواجبی عینی برای همه مسلمانان ومؤمنان دانستند بویژه در شرایطی که چهرۀ صحیح از اسلام به جهانیان عرضه نمی شود واین دین الهی توسط داعش وگروههای تروریستی از یکسو وحاکمان کشورهای اسلامی از سوی دیگر مورد ستم قرار گرفته است.
ایشان وظیفۀ علمای امت وروحانیون را از وظیفۀ دیگران سنگین تر دانستند وبا اشاره به داستان هدایت علما واحبار یهود به تشیع، توسط مرجع تقلید بزرگ شیعه آیت الله العظمی بحر العلوم در سال 1210 هجری قمری آنهم طی سفر ایشان از نجف به کربلای معلی در روستایی به نام کفل در کشور عراق، این رویداد تاریخی  را نمونه ای مهم والگویی از ضرورت توجه بیشتر علما وروحانیون برای معرفی اسلام به دیگر مردم دنیا دانستند. آیت الله العظمی سید صادق شیرازی با اشاره به آزادی موجود در کشورهای اسلامی، وظیفۀ مسلمانان را استفاده از این ظرفیت مهم کشورهای آزاد جهان برای رساندن پیام رحمانی اسلام قلمداد کرده وخواستار تبیین نکات درخشان سیرۀ سیاسی وحکومت داری پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم شدند.
یکی از مهمترین بخشهای این سخنرانی که بازتاب گسترده ای در رسانه ها یافت، اشارۀ تلویحی آیت الله شیرازی به قوانین غیراسلامی کشورهای مسلمان از جمله حکم اعدام بود. آیت الله العظمی شیرازی ضمن ابراز تأسف از وجود حکم اعدام در کشورهای اسلامی، این حکم را حتی برای متهمان جاسوسی نیز غیراسلامی ومغایر با سیرۀ نبوی دانستند.
آیت الله العظمی شیرازی  با بیان داستانی از تاریخ حکومت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم در مدینه به جاسوسی نظامی یکی از سران منافقان به نام حاطب ابی بلتعه اشاره کردند که پیامبر اکرم، حاطب را اعدام نکرد، بلکه تنها به بازخواست او وشنیدن عذرش اکتفا فرمود.
در بخش دیگری از این سخنان، ایشان سیرۀ پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم را در مقابله با افراد فاسد حتی به لحاظ اخلاقی، رحمت وشفقت واکتفا به تذکر ویادآوری توصیف کردند. ایشان با اشاره به برخورد پیامبر اکرم با زنی آوازه خوان که از مکه به مدینه آمده بود، برخورد حضرت را بر اساس روایات تاریخی کتب معتبری همچون بحارالانوار علامۀ مجلسی رضوان الله تعالی علیه، تنها محدود به تذکر ویادآوری ولبخند توصیف کردند. اشاره ای که به نظر می رسد همزمان با نزدیک شدن تابستان وافزایش فشارها برای پوشش تحمیلی بر زنان ودختران توسط نیروی انتظامی، مشروعیت زدایی  یک مقام بلند پایۀ شیعه از این عملکرد غیر شرعی در برخورد با پسران ودختران جوان باشد.
آیت الله العظمی سید صادق شیرازی همچنین با اشاره به داستان بستن آب توسط معاویه بر لشکر امیرمؤمنان سلام الله علیه وعدم مقابلۀ به مثل حضرت در هنگام تصاحب آب، رساندن این نمونه های تاریخی برخورد ائمه وپیشوایان تشیع با حتی دشمن ترین دشمنان را دلیلی دیگر بر ضرورت تبیین شکاف عملی موجود میان اسلام جاری در کشورهای اسلامی واسلام صحیح وحقیقی دانستند. آیت الله شیرازی بیان داشتند: " این در حالی بود که از نظر شرعی امیرمؤمنان سلام الله علیه ترخیص مقابله به مثل را داشت وشرع وعرف هر دو چنین حقی را برای حضرتش قائل بودند، اما ایشان چنین نکردند، چراکه اقتضای رهبر کشور مسلمین بودن وضرورت رعایت حرمت وآبروی اسلام، گاهی امر مباحی همانند مقابله به مقل  را هم بر انسان حرام می کند. از این رو نباید اجازه داد داعش وامثال آن وحکومتهای مدعی اسلام چهره ای مخدوش وخشن از اسلام به جهان عرضه کنند."
در بخش دیگری از این سخنرانی آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به داستان ظهر روز عاشورا وناسزای شمر به حضرت سید الشهداء سلام الله علیه وممانعت ایشان از کشتن شمر علیرغم ناصبی بودن وفحاشی اش، این داستان را رسواکنندۀ عملکرد غیر اسلامی داعش ودیگر مدعیان اسلام غیرصحیح دانستند، بخصوص آنکه حضرت امام حسین سلام الله علیه استدلال خود را ضرورت آغازگر جنگ نبودن خودشان معرفی کرده اند.
این مرجع تقلید منتقد جمهوری اسلامی درپایان سخنرانی سالانۀ خود در آستانۀ ماه مبارک رمضان، تبیین وتأکید این مفاهیم والقای آنها به جامعه وپرداخت هزینه وتحمل سختی ومشقت در این راه را طبیعی وبلکه تاوان دادن در راه بیان ونمایاندن حق وصبوری در این مسیر را ضروری دانستند.
گفتنی است، مأموران امنیتی حکومت ایران طی روزهای گذشته از سفر صدها طلبۀ اصفهانی به شهر مقدس قم جلوگیری بعمل آورده بودند.
این طلبه های اصفهانی كه هرساله به وسيلۀ ده دستگاه اتوبوس برای حضور در سخنرانی سالانۀ آیت الله العظمی سید صادق شیرازی، مرجع منتقد حکومت ایران، از اصفهان به قم سفر می کردند، امسال نیز طبق معمول سالهای گذشته عازم شهر مقدس قم شده بودند تا در گردهمایی سالانۀ مبلغین  در بیت آیت الله العظمی شیرازی حاضر شوند که با ممانعت مأموران امنیتی وزارت اطلاعات ودادگاه ویژۀ روحانیت روبرو شده ودر نهایت از سفرشان جلوگیری به عمل آمد. مأموران امنیتی همچنین نسبت به حضور در بیت آیت الله العظمی شیرازی برای مشارکت در این سخنرانی به شدت هشدار دادند ومشارکت کنندگان را به دادگاهی شدن در دادگاه ویژۀ روحانیت تهدید نمودند.
همچنین گزارشهای دیگر از شهرهای تهران، مشهد، یزد، شیراز واهواز از اقدامات مشابه وفشارهای گستردۀ امنیتی برای ممانعت طلاب وفضلای حوزهای علمیه در این مراسم خبر می دادند.
پیشتر خبرنگار افتخاری رسام در شهر مقدس قم این فشارها را در جهت تلاش برای لغو امنیتی این سخنرانی توصیف کرده بود. وی این فشارهای امنیتی را در راستای اجبار این مرجع تقلید منتقد به سکوت در برابر حکومت استبداد مذهبی وبیعت با رهبر جمهوری اسلامی تحلیل می کند.


برچسبها:درج نظرات
نام :   
آدرس ایمیل : 
متن پیام :   
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.