جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
Skip Navigation Links
جستجو
سخنانی که شایسته ما نبود!

تاريخ انتشار : 3/22/2013رسام؛

نوروز آنچنانکه از نامش پیداست، روز نوشدن وتازگی است. روزی که بهار جانی تازه در طبیعت می دمد وامید وشوق وزندگی برای زمینیان به ارمغان می آورد. اینکه نیاکان ما آمدن بهار واعتدال بهاری را به جشن می نسشته اند دلالتی بسیار شیرین ودلپذیر دردل خود نهفته دارد بدین مضمون که سرشت ایرانیان همواره سرشتی معتدل وبه دور از افراط وتفریط بوده است وهمواره به نرمخویی لطافت طبع گرایش وتمایل داشته اند. این اعتدال طبع ذاتی آنگاه که با مذهب سراسر لطافت ومهر تشیع قرین وهمنشین می شود، زیباترین جلوه ها را می آفریند وبه جشن نوروز ابعادی تاریخی وفرازمینی می دهد.

دراین میانه اما سخنانی که امروزه از زبان برخی مدعیان نمایندگی ملت ایران وحاکمان ایران زمین بر زبان رانده می شود، بیش از هرچیز این چهره زیبا را مخدوش ومشوه وعیش نوروز را طیش می سازد. جنگ طلبی وستیزه جویی آنهم درسخنان آغاز سال نو وفرارسیدن بهار ودعوت به نابودی ونابود کردن وسرسیتز با جهان خارج برداشتن، نه برازندۀ یک شیعه حقیقی ونه شایسته یک ایرانی باورمند ومعتقد به آداب وسنن ایرانی است.

ایرانیان درطول تاریخ خود ملتی صلح طلب وصلح جو بوده اند که همین ویژگی فرهنگی نیز دوران دیرپایی از تاریخ شان آنان را سرآمد دیگر اقوام ومردمان ساخته بود وهر فرهنگ بیگانه ومهاجمی را نیز در دل خود هضم وجذب می نمود. اما متأسفانه آنچه روز گذشته از زبان رهبر رژیم مطلقه مطرح شد وسراسر هجوم وخط ونشان کشیدن برای جهان بود، مقالی بود که به هیچ وجه با مقام تناسب نداشت وهرآیینه محکوم بود وناصواب!
نکوهیده گی این سخنان آن زمان دوچندان می شود که گوینده از جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم صلوات الله وسلامه علیه با این سخنان پرخاشگرانه جهانیان را مورد خطاب قرار داد وبدین واسطه بار دیگر تلاش نمود تا برعملکرد نامشروع خود ردای مشروعیت بپوشاند.
درک خطورت این سخنان وراه تاریکی که این دست گزافه گویی ها دربرابر ملت ایران قرار می دهد از سوی مدافعان هویت شیعی وایرانی ایرانیان می تواند به فشاری  مؤثر برای جلوگیری از تکرار اینگونه اظهارات واقدامات توسط مقامات رژیم مطلقه ایران بینجامد وملت ما را درعبور از یکی از سخت ترین دورانهای معاصر خود یاری نماید.
 

برچسبها:درج نظرات
نام :   
آدرس ایمیل : 
متن پیام :   
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.