جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
Skip Navigation Links
جستجو
میلاد عدالت

تاريخ انتشار : 6/14/2011

سیزدهم رجب- امیرالمؤمنین-امام علی سلام الله علیه+کعبه+عدالت+مدارا

 

سیزدهم رجب، روزی است که در آن فرشتگان الهی خانۀ خدا وقبلۀ مسلمانان جهان را آذین می کنند، تا کون ومکان، شکرگزار نعمت تجلی عدل الهی در جهان باشند. فرخنده زاد روز نوری آسمانی است که از فراز بیت معمور الهی، جهان را شور ونور بخشید، وواژۀ عدالت را که می رفت در پی بی معنایی، برای همیشه از فرهنگ واژگان بشری به دست فراموشی سپرده شود، معنا ومفهومی دوباره بخشید. به زمینیان ِ در بند بیدادگری آموخت که وعدۀ الهی بر زمین تحقق پذیر است وتردیدی در آن نیست وعدالت را نه در اساطیر وافسانه ها ونه با اسطوره ها، بلکه در تجلی الهی آن ودر دستان بزرگ نوزادی باید یافت، که کعبه هم از شوق دیدار وی جامه  می درد، سه شبانه روز او را میزبان می کند تا اینکه خورشید فروزان الهی دیده برجهان خسته از ظلم وبیداد بگشاید. نوزادی که تولدش تجلی توحید وعدل ومعاد الهی بود، باید نشان می داد که او نه تنها نخستین مرد ایمان آورنده به رسالت محمد است، که او یگانه امانتدار محمد صلی الله علیه وآله وسلم نیز هست، حتی امانتدار نگاه محمد ودیده اش را جز براین واپسین رسول الهی نمی گشاید.
سیزدهم رجب زاد روز، تمامی خوبی ها بلکه معنابخش خوبی است. نیکی را صاحب جز علی نیست وجز در پرتو مهر علوی، خوبی معنا ومفهوم نمی یابد.
اینکه علی وعدالت هردو با "عین" آغاز می شوند، برای اهل ظاهر یک تشابه حرفی وهم آغازی ظاهری است وبرای اهل بلاغت دستمایۀ تشبیه واستعاره وکنایه، اما فهم حقیقی ازآنچه این هم آغازی معنا می دهد، را باید از اهل معنا پرسید. آنانکه خواهند گفت که نه تنها عدالت مفهوم از علی ودرعلی می یابد، واین وحدت در معناست، که این هم آوایی دل انگیز را نتیجه داده است.
مولودی که به تمامی آزادیخواهان درس عدالت، انصاف ومدارا داد. به مردمان آموخت چگونه می توان فرمانروا بود اما آزادانه زندگی کرد، منصفانه داوری نمود ودر عین اقتدار، مدارا پیشه کرد. از حق خود درگذشت ودر برخورداری از حقوق زمینی میان خود ودیگران تمییز گذارد، اما بهنگام پاسداری از حقوق مردمان ودادگری میان آنان هیچ ملاحظه ای روا نداشت. مولودی که برای همیشۀ تاریخ پیوند نامیمون قدرت وستم را از هم گسست، بلکه قدرتی را که ستم نزداید، پوچ وبی ارزش قلمداد نمود. مولودی که مثل اعلای پروردگار در زمین است!
خداوند ما را از دوستداران وپیروان مولای متقیان امام علی سلام الله علیه قرار دهد.
میلاد یگانه مولود کعبه امیر مومنان امام علی علیه آلاف التحیة والثناء  برشما مبارک باد
 

برچسبها: سیزدهم رجب- امیرالمؤمنین-امام علی سلام الله علیه+کعبه+عدالت+مدارادرج نظرات
نام :   
آدرس ایمیل : 
متن پیام :   
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.