جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
Skip Navigation Links
جستجو
عمامه های نبوی - بخش اول

تاريخ انتشار : 9/7/2014رسام؛

طی ماه های اخیر، نهادهای امنیتی حکومت ایران هجوم رسانه ای گسترده ای را بر علیه بیت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی، مرجع منتقد جمهوری اسلامی تدارک دیده اند.

اخيراً انتشار CD عمامه های انگليسی به شکل گسترده مايه شگفتی و خشم جامعه ی دينی در ايران شده، لذا تذکر پاره ای امور لازم به نظر می رسيد:
 1. هدف از نشر اين CD تبليغات عليه مرجعيت آيت الله العظمی سيد صادق حسينی شيرازی بوده، که انتشار مرجعيت ايشان در سرتاسر جهان و خاصه ايران موجب نگرانی گروه های تماميت خواه شده است، اين گروه ها در حاليکه هيچ حرف گفتنی بر عليه ايشان نداشت مجبور به ساخت اکاذيب و بافتن آسمان و ريسمان شده که به برخی از آن اشاره می شود.
 2. بخشی از سخنرانی سيد مجتبی شيرازی بر عليه آيت الله بهجت گذاشته شده که اين سخنرانی مفصل است و با اتهام آيت الله بهجت به تصوف و وحدت وجود مرجعيت ايشان را زير سؤال برده است. حال سؤال ما اين است که آيا شرع و قانون شخص را مسئول گفته فاميل خود می کند؟! اگر برادر يا فاميل شما سخنی گفته يا کاری انجام داده آيا شما مسئول گفتار او هستيد؟! اگر اينگونه باشد پس رهبر انقلاب مسئول کردار و گفتار دامادش شيخ علی تهرانی و خواهرش بدری خامنه ای خواهد بود، گفتنی است که اين دو هنگام جنگ تحميلی به عراق پناهنده شدند و از راديو و تلويزيون عراق بدترين دشنامها را به آيت الله خمينی می دادند، آيا رهبر انقلاب مسئول کارهای برادرش سيد هادی خامنه ای است؟! البته هنوز در اذهان کاريکاتور روزنامه جهان اسلام وابسته به سيد هادی خامنه ای بر عليه آيت الله خمينی پاک نشده است، آيا رهبر انقلاب مسئول اين کاريکاتور است؟! عاقلان جواب دهند.
 3. در بخش ديگری از اين CD فرمايش آيت الله العظمی شيرازی راجع به سب است که در آن سخنرانی آيت الله العظمی شيرازی در ردّ سنی زدگانی بود که مخالف لعن و نفرين و سب غاصبين خلافت هستند، اينها گروهی هستند که تحت تأثير تبليغات وهابيت قرار گرفته و هرگونه لعن و سب حتی بر يزيد را جايز نمی دانند و با استفاده از ابزارهای تبليغاتی و مغلطه های دينی خواهان اين هستند که بغض غاصبين خلافت را از دل شيعيان خارج کنند. اين گروه خطرناک و در راستای فروريختن اصلی از اصول تشيع که همانا برائت از غاصبين خلافت است گام بر می دارند. علمای ربانی از جمله آيت الله العظمی شيرازی وظيفه ی حفظ اصول و پايه های تشيع را بر دوش می کشند اما اين گروه با شعارهای براق يا سوء استفاده از احکام ديگر دين از جمله وحدت خواهان تيشه زدن به ريشه ی تشيع هستند که بايد از نظر قرآنی و حديثی با آنان برخورد منطقی شود. اين هدف آيت الله العظمی شيرازی از فرمايششان بوده است، حال باید چگونه اين برائت ابراز شود، بحث ديگری است، که در مباحث ديگر از جمله مبحث تقيه و مبحث جهاد و مبحث ارشاد جاهل و تنبيه غافل مفصلاً بيان شده، و تشخيص موضوع تقيه يا جهاد در سخنرانيها و نوشته های ديگر آيت الله العظمی شيرازی مفصلاً بيان شده. سازندگان CD عمامه های انگليسی به شکل بسيار مکارانه به روش تکفير کسی که (لا اله الا الله) گفته با جداسازی کلمات و سخنرانيها (لا إله) را گرفته و خصم خود را اينگونه سعی می کنند بکوبند.
 4. سازندگان اين CD فراموش کردند که در سخنرانيها و نوشته های آيت الله خمينی و رهبر فعلی انقلاب موارد بيشمار سب و ناسزا بکار برده شده است، آيت الله خمينی در کتاب طهارت از طلحه و زبير و عايشه تعبير کرده که از خوک بدتر هستند، رهبر فعلی انقلاب در خطبه عربی نماز جمعه از حاکمان خليج فارس به خوکان تعبير نموده، در موارد بيشمار به ضد انقلابها و استکبارگران تاخته و با بدترين عبارت آنها را مورد ناسزا قرار داده. حال اگر شما بخواهيد گفتار اين دو رهبر را توجيه کنيد چاره ای جز مراجعت به سخنرانی آيت الله العظمی شيرازی نخواهيد داشت که سب را از نظر قرآن و سنت مورد کاوش قرار داده، و چاره ای جز اين نخواهيد داشت که همان استدلالات را تکرار کنيد تا ساحت دو رهبر را مبرا کنيد. خود اين افراد نيز در اين CD دچار تناقض شده با ناسزا گفتن به مرجعيت شيعه ـ که ميليونها پيرو در سراسر دنيا دارد ـ آبروی خود و بزرگانشان را برده اند.
 5. در اين CD سعی شده که به بيننده القا شود که شيعه کشی توسط گروه های وهابی و تکفيری به علت تبليغات دينی طرفداران آيت الله العظمی شيرازی است. در حاليکه فراموش کردند که وهابيان نوکرهای سرسپرده آمريکا هستند و توسط آل سعود و برخی حاکمان کشورهای عربی خليج فارس ساپورت می شوند، و برای تضعيف نفوذ دولت ايران، به کشورهای شيعه (سوريه و عراق) يا به مناطقه شيعه (پاکستان و افغانستان) افراد گسيل می دارند و با به راه انداختن جنگ های طايفه ای و شيعه کشی خواهان تضعيف نفوذ ايران هستند، اين کارها از سی سال قبل و بعد از انقلاب آغاز شده و تا وقتی که ايران با آمريکا سازش نکند ادامه خواهد داشت، آيا جنگ در سوريه به خاطر سب غاصبين بوده يا به جهت تضعيف مقاومت عليه اسرائيل؟! شيعه کشی در عراق ـ به رغم اينکه علمای شيعه عراق سنيان را از برادر فراتر حساب کرده اند ـ ادامه دارد و منفجر کردن حرم عسکريين عليهم السلام و بمب گذاريهای انتحاری در نجف و کربلا و کاظمين و کشتن زوار اربعين تماماً ريشه در افکار وهابی دارد که توسط آل سعود و به فرمان آمريکا انجام می شود آيا اين به سبب سبّ غاصبين است يا به خاطر اينکه حکومت عراق بعد از هزار سال به دست شيعيان افتاده ـ گرچه به شکل ناقص ـ و آمريکا نگران اين است که روابط مذهبی شيعيان عراق با ايران سبب تضعيف نفوذش در عراق و تقويت نفوذ ايران شود، لذا شيعه کشی و تضعيف حکومت شيعه در اولويت دستور کار آمريکا است. حال کسی بيايد و به عقل مردم بخندد و بخواهد آنان را استعمار کند و مقاصد پشت پرده ی خود را با اين شعار بپوشاند که (ماهواره های مرتبط به مرجعيت سبب اين شيعه کشی شده اند) خود جای شگفتی دارد.
 6. در عالم تشيع خاندانی همچون بيت شيرازی در مبارزه با استعمار کوشا نبوده اند، مجدد شيرازی بزرگ رهبر نهضت تنباکو در ايران، ميرزای کوچک رهبر انقلاب عراق بر عليه اشغال انگليس در سال 1920 ميلادی، آيت الله العظمی سيد مهدی شيرازی از فتوادهندگان بر عليه کمونيستی در عراق، آيت الله شهيد سيد حسن شيرازی اولين کسی بود که بر عليه بعث عراق قيام کرد و خواهان تشکيل حکومت اسلامی در عراق که بعد از زندان و شکنجه در لبنان توسط ايادی حزب بعث شهيد شد، آيت الله العظمی سيد محمد شيرازی عمر خود را صرف مبارزه با بعث و شاه نمود، آيت الله العظمی سيد صادق شيرازی فتوای خلاف شرع بودن توافق نامه ی امنيتی بين عراق و آمريکا را داده، اين توافق نامه که استعمار آمريکا را بر عراق محکمتر می کند، اين فتوا خشم آمريکا را برانگيخت و باعث به زحمت افتادن طرفداران آيت الله العظمی شيرازی در کشورهای مختلف تحت نفوذ آمريکا شد، گفتنی است که تنها مرجعی که بر عليه اين توافق نامه فتوا داد معظم له بود!! با اين تاريخ روشن و گويا وصله ی عمامه های انگليسی نمی چسبد، و ما را به ياد تبليغات شوم معاويه بر عليه اميرمؤمنان علی عليه السلام می اندازد که شاميان ساده لوح را به اينکه علی بن ابی طالب نماز نمی خواند خام کرده بود اما شهادت امام علی عليه السلام در محراب نماز تمام کاسه کوزه های معاويه و تبليغاتش را در هم شکست زيرا آفتاب آمد دليل آفتاب.

ادامه دارد...

برچسبها:درج نظرات
نام :   
آدرس ایمیل : 
متن پیام :   
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.