جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
Skip Navigation Links
جستجو
وحدت؛ شعاری متناقض نما

تاريخ انتشار : 9/8/2014علی نیک پی

ویژۀ رسام؛

سايت خبری پارس در تاريخ 12/6/93 ضمن نقل خبر برنامه ريزی برای برخورد امنيتی شديد با مراسمات (عيد الزهراء) عليها السلام، گزارشی تهيه نموده که جای تأمل فراوان دارد.
در این گزارش ضمن  نسبت دادن انجام مراسم عيدالزهراء به يک جريان افراطی از جريانهای انحرافی برجای مانده از عصر صفویان، مستند این مراسم سنتی مذهبی را بدون ارائه هیچگونه دلیلی جعلی دانسته است.
این وبسایت نزدیک به محافظه کاران نزدیک به رهبر ایران، در عين حال  پيشنهاد داده است تا به جای برگزاری مراسم عید الزهراء، به اعتبار اينکه اين روز تاج گذاری آن حضرت عليه السلام است، مراسمی را تحت عنوان بزرگداشت مقام حضرت مهدی عحل الله تعالی فرجه الشریف وارواحناه لتراب مقدمه الفداء برگزار کنند.
این وبسایت امنیتی محافظه کاران البته انگیزۀ شوم خود از نگارش این نوشتار را نیز پنهان نداشته ودر ادامه هجوم هدفمند رسانه ای آیت الله العظمی سید صادق شیرازی را مسئول ترویج مراسمی همچون عیدالزهراء دانسته است و از هتک و توهين به مقام شامخ مرجعيت شیعه نیز فروگذاری نکرده است.
جوهر مغالطه این ارگان نهادهای امنیتی در این دروغ بزرگ خلاصه شده است که کشتار شیعیان در اقصی نقاط جهان را  را به برگزاری اينگونه آیینها  جشنها نسبت می دهد.
در اينجا برای روشن شدن مغالطه کاری اين گزارش نکاتی مورد توجه قرار گيرد:
أولاً: نويسنده يا نويسندگان اين گزارش تحت تأثير تبليغات گسترده وهابيت بر عليه صفويان قرار گرفته اند، که هر چيزی که خاص به شيعيان است را به صفويان نسبت داده اند، و عبارت (المجوس الصفوی) در سرتاسر تبليغات شوم وهابيت هويدا است. اين هجمه ها به صفويان در واقع هجمه به علمای شيعه چون علامه ی مجلسی و محقق کرکی و شيخ بهائی و ديگر بزرگان تشيع که در عصر صفوی می زيستند، و فرهنگ تشيع را در ايران زمين منتشر کردند است.
علمای شيعه در آن دوران با درايت و کياست از شرايط سياسی به وجود آمده حسن استفاده را نمودند و از شيعه بودن پادشاهان صفوی و نزاع مستمر آن با خلفای عثمانی بهره ی وافی برای نشر تشيع و فرهنگ اصيل آن بردند و توانستند اموری که در قبل از زمان صفويه در بطون کتابهای حديثی پنهان بود و تنها علمای شيعه از آن خبر داشتند را علنی کرده و منتشر نمايند.
نويسنده يا نويسندگان اين گزارش بايد تشکر وافی و کافی از صفويان داشته باشند که به علمای شيعه اجازه تبليغ تشيع را دادند تا ملت ايران شيعه شود و همين سبب شود که بعد از ساليان دراز انقلاب اسلامی ايران تحت لوای علمای شيعه پيروز شود، و اين نويسنده يا نويسندگان به آب و نانی برسند!!
اگر تلاشهای اين علماء با همکاری پادشاهان صفوی نبود ايران سنی بود و آخوندهای درباری پابوس و حقوق بگير پادشاهان ستمگر و ظالم بودند!! البته اين به معنای مدح پادشاهان صفوی و توجيه ديگر کارهايشان نيست، بلکه قضيه ی آنان نظير (بشار اسد) بعثی سوکولار است که هم اکنون مورد حمايت همه جانبه ی جمهوری اسلامی است آن هم به خاطر مسأله مقاومت عليه اسرائيل نه به خاطر بعثی بودن او يا سوکولار لودنش!!
ثانياً: نويسنده يا نويسندگان اين گزارش لازم بود که قبل از نوشتن اين گزارش از برخی علمای حوزه علميه قم مشورت می کردند تا روايت معروف احمد بن اسحاق در فضيلت نهم ربيع را مجعول ندانند، اما چه می شود کرد که سنی زدگی در ريشه و نهاد بعضی چنان نفوذ کرده که حتی از بديهی ترين قواعد فقهی و اصولی غافلند.
حديث احمد بن اسحاق از امام حسن عسکری عليه السلام در فضيلت نهم ربيع مورد فتوای علمای شيعه بوده، لذا در غسلهای مستحب غسل نهم ربيع الأول را ذکر کرده اند که تنها مدرکش همين حديث است، کافی است به کتاب شريف عروة الوثقی مراجعه کنيد که اين فتوا را داده و هيچ يک از علمای شيعه ـ حتی اولين رهبر انقلاب ـ حاشيه بر آن نزده اند، و اين به معنای پذيرش اين فتوا می باشد.
نه تنها بزرگان از علمای شيعه چون صاحب جواهر تصريح به اعتبار اين حديث داشته اند، سيره ی عملی فقهای شيعه در تأييد بلکه گاهاً شرکت در مراسم جشنهای نهم ربيع گواه بر اين امر دارد، بلکه از قاعده ی (تسامح در ادله ی سنن) ثواب جزيل برای برگزاری اين جشنها هم استفاده می شود.
ثالثاً: تبديل جشن نهم ربيع به جشن تاج گذاری حضرت حجت سلام الله عليه، يکی از بدعت های سنی زدگان است تا اينکه حکم خدا در ثواب برگزاری جشن نهم ربيع را زير پا بگذارند. البته در علم معارف ثابت است که دوازده امام هنگامی که نورشان آفريده شد امام بودند قبل از اينکه به اين جهان پا بنهند، و هنگامی که امام قبل زنده است امام بعد نيز امام است منتهای امر امام صامت، و با شهادت امام قبل به امامت ناطق می شود، و نطق او به امامت از لحظه ی شهادت امام قبل است، لذا حضرت مهدی عليه السلام در زمان حيات پدر بزرگوارشان امام بوده ولکن امام صامت و از لحظه ی شهادت پدر نطق به امامت داشتند نه از روز بعد!!
اگر بدعت تاج گذاری صحيح می بود بايد در روز 29 صفر جشن تاج گذاری حضرت امير می داشتيم و از روز 11 محرم جشن تاج گذاری امام زين العابدين و همچنين در روز بعد شهادت بقيه ی ائمه عليهم السلام، اما حالا چرا سنی زدگان فقط روز نهم ربيع را اختيار کرده اند، خود معلوم است تا سنت جشن نهم ربيع را تبديل به بدعت تاج گذاری کنند، البته اين سنی زدگان بهتر است به جای کلمه ی منفور تاج گذاری که کار پادشاهان است لفظ ديگری اختيار کنند!!
رابعاً: نويسنده يا نويسندگان اين گزارش در حاليکه سنی زدگی خود را می خواستند نشان دهند در عين حال هم قصد توهين و جسارت به مقام مرجعيت آيت الله العظمی سيد صادق شيرازی را داشتند و انتشار اين جشنها را به ايشان و طرفدارانشان نسبت دادند اما به قول معروف (عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد) زيرا که مسأله ی نهم ربيع و جشن های آن در بين بزرگان تشيع از مراجع و بيوتات آنها سرچشمه گرفته و ولايتمداران ولايت اميرمؤمنان همه معتقد به اين مراسم هستند گرچه عده ی قليلی از سنی زدگان مخالف آن هستند، اين نسبت به طرفداران آيت الله العظمی شيرازی موجب مزيد اعتقاد و احترام اين ولايتمداران به ايشان و طرفدارانشان بوده است.
خامساً: اين گزارش با مغالطه کاری و دروغ پردازی درصدد اين است که خون ريخته شده ی شيعيان توسط وهابيت را به گردن جشنهای نهم ربيع و برگزارکنندگان آن بيندازد، در حاليکه اين جنگ های طايفه ای و شيعه کشی در منطقه همه به سبب سياستهای جمهوری اسلامی ايران است، آيا گمان می کنيد که آمريکا و اعوانش از مقاومت شيعيان لبنان بر عليه اسرائيل غافلند؟! آيا سياستهای ايران در سوريه و عراق و افغانستان و حاشيه خليج فارس و غيره از ديد آنان پنهان است؟!!
پ آل سعود و بعضی دولتهای ديگر حاشيه خليج فارس با ترويج وهابيت و فتاوای قتل شيعه هزاران هزار وهابی انتحاری تربيت کرده و هر جائی که نفوذ ايران است اينان را گسيل داشته تا با شيعه کشی و جنگ طايفه ای درست کردن نفوذ ايران را تضعيف کرده و اهل سنت را از توجه به ايران باز دارند؟!! آيا جنگ در سوريه به سبب نهم ربيع بوده يا به سبب مقاومت سوريه عليه اسرائيل و هم پيمان بودن با ايران؟!! آيا شرکت حزب الله لبنان در اين جنگ به جنگ طايفه گری دامن نزده است؟!!
چرا در زمان شاه که هم پيمان آمريکا بود يک نفر شيعه کشته نمی شد با آنکه در آن زمان جشنهای نهم ربيع در شهرهای شيعه به شکل علنی برگزار می شد؟!! آيا داعش که مورد حمايت همه جانبه ی سنی های عراق است به سبب جشن های نهم ربيع بوده يا به سبب از دست دادن سنيان حکومت را در عراق و اينکه سنيان و بعثيان خواهان بازگشت به قدرت تامه در عراق؟!! آيا حمايت ايران از حکومت عراق ـ که مورد حمايت آمريکا نيز هست ـ باعث بيشتر شدن جنگ طايفه ای در عراق نشده.
در اينجا البته هدف نقد سياستهای ايران در منطقه نیست، بلکه اشاره به این نکته برای روشن شدن این نکته است که مغلطۀ نسبت دادن کشتار شیعیان به سبب جشن های نهم ربيع دانستن را رد کرده، و بيان اينکه خونها غالباً به سبب سياستهای ايران در منطقه ريخته می شود. در خاتمه اين شعر سعدی را يادآور نويسنده يا نويسندگان گزارش می کنيم که می گويد: ای مگس عرصه ی سيمرغ نه جولانگه توست عرض خود می بری و زحمت ما می داری
 

برچسبها:


بی نام 9/9/2014
زنده باد مرجع عظیم الشآن جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی شیرازی(دامت توفیقاته)

درج نظرات
نام :   
آدرس ایمیل : 
متن پیام :   
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.