جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
Skip Navigation Links
جستجو
چرا اردبیل؟!

تاريخ انتشار : 10/13/2014
علی صبا در گفتگوی اختصاصی با رسام دربارۀ تحلیل وعلل چرایی رخدادهای اردبیل وهتاکی به ساحت مرجعیت شیعه


طی روزهای گذشته ودر اقدامی هتاکانه نسبت به ساحت مقدس مرجعیت اصیل ومستقل شیعه، عناصر وابسته به گروههای فشار حکومتی این بار به سراغ شهر اردیبل رفته وبا نصب بلیبوردهای تبلیغاتی در سطح شهر وبرپایی نمایشگاهی در این شهر، هجوم رسانه ای گسترده وبی سابقه ای را علیه بیت آیت الله العظمی سید صادق شیرازی ورسانه های نزدیک به بیت این مرجع منتقد نظام ایران آغاز کرده اند.
در این حرکت هتاکانه، برگزار کنندگان با تکرار اتهامات وادعاهای بی اساس گذشته وتکرار اتهام وابستگی این رسانه های به بیگانگان، در پی القای وارونه کردن حقایق والقای این مدعای دروغین به بینندگان وخوانندگان هستند، که فشار حاکمیت بر بیت آیت الله العظمی شیرازی با انگیزه ای مذهبی ودر راستای حفظ اتحاد میان شیعه وسنی صورت می گیرد. همچنانکه برگزارکنندگان این نمایشگاه خیابانی تمام کوشش خود را مبذول کرده اند تا به زعم خود وابستگی بیت آیت الله العظمی شیرازی به خارج از مرزها را اثبات کنند.
این در حالی است که علی صبا، کارشناس امور مذهبی، در مصاحبۀ ای اختصاصی، دربارۀ پیشینۀ استعمار ستیزی در خاندان شیرازی می گوید: "استعمار ستیزی ومبارزه با تمامی اشکال استثمار از شاخصه های کارنامۀ بیت شیرازی وآثار واندیشه های آیت الله العظمی سید صادق شیرازی واز دغدغه های ایشان بشمار می آمد. "
وی در ادامه می افزاید:
" تهمت وابستگی به استعمار به کسانی برازنده است که چندین دهه است، بیت المال مملکت شیعه را در معرض تاراج روس، چین وهند قرار داده اند وبه هیچ کس هم پاسخگو نیستند. وانگهی اگر بنا به ایراد اتهام وپاسخگویی باشد، سران انقلاب از جمله شخص آیت الله خمینی هیچ گاه دربارۀ علت اقامتش در پاریس وپوشش شبانه روزی اخبارش توسط دهها شبکۀ رادیویی وتلویزیونی بیگانه ودریافت کمک از برادر دیکتاتور قذافی هیچ گونه توضیحی ارائه ننموده اند."
علی صبا، در این گفتگو ضمن اشاره به محورهای اختلاف حکومت ایران با بیت شیرازی، این اختلاف را در چند وجهی وچند بعدی توصیف کرده وم افزاید:
" یکی از مهمترین بخشهای اختلاف اینها (حکومت ایران) با بیت آیت الله العظمی شیرازی، بسیار قدیمی تر ومربوط به دورانی است که آیت الله سید محمد شیرازی ( برادر فقد سید صادق شیرازی) به تازگی وارد ایران شده بود. در بدو ورود علیرغم آنکه استقبال نسبتاً خوبی از آیت الله العظمی سید محمد شیرازی، بعمل آمد، اما حوادث اعدام های فله ای آغاز انقلاب، مناسبات بین آیت الله سید محمد شیرازی وآیت الله خمینی را بشدت تغییر داد. برخلاف برخوردهای دیگر مراجع با نظام که در چهارچوبی مذهبی صورت می گرفت وکمتر مسائل سیاسی در آن دخیل بود، انتقادات آیت الله العظمی شیرازی، انتقاداتی مذهبی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی بود که برمبنای ضرورت تطبیق همه جانبۀ اسلام بنا نهاده شده بود.
نقطه دیگر افتراق، از دیدگاه این محلل امور مذهبی، که بویژه پس از آیت الله خمینی تشدید شده وهرسال نیز حادتر شد، مسألۀ شعائر حسینی است. آیت الله العظمی سید صادق شیرازی، تمرکز وهمت خود را بر احیای شعائر جسینی وضروت آن متوجه ساخت. این مسأله بخصوص خوشایند هیئتی هایی بود که از دغدغه حفظ اصالت وقداست شعائر حسینی را داشته ونهایت کوشش خود را برای احیای این سنتهای کهن نموده بودند.
علی صبا در تحلیل نهایی این برخوردها می افزاید:
جذب این طیف  مذهبیون، آنهم در شهرهای مهمی چون اردبیل، اصفهان، مشهد وتهران، توسط مرجع منتقدی همانند آیت الله العظمی سید صادق شیرازی،  می تواند برای نظام بسیار گران تمام شده ونظام را با خلاء مشروعیت روبرو سازد، از این روست که میبینیم نظام از گفتمان مذهبی متنوع واصیل والبته مستقل رقیب خود سخت برآشفته وبه هر قیمتی در صدد بازگرداندن عقربه های ساعت به عقب وجلوگیری از نفوذ آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در میان مذهبیون بویژه مذهبیون ایرانی است.
شهر اردبیل هم چون از دیر زمان یکی از مهمترین پایگاه های برگزاری مراسم سنتی قمه زنی بوده به عنوان هدف اینگونه تبلغاتی انتخاب شده است، تا هم پیامی به مردم دربارۀ سرپیچی از فرامین رهبری مبنی بر ممنوعیت عزاداری های سنتی از جمله قمه زنی باشد، وهم حسابهای سیاسی میان حاکمیت وبیت شیرازی بدین وسیله تسویه شود.

 

برچسبها:درج نظرات
نام :   
آدرس ایمیل : 
متن پیام :   
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.