جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
Skip Navigation Links
جستجو
پاسخ به سؤالات يک بسيجی درباره مرجعيت شيعه- قسمت سوم

تاريخ انتشار : 10/20/2014 سيد محمد موسوی
ویژۀ رسام؛
 
سؤال يازدهم: اين سؤال متضمن چندين امر است که به شکل مختصر به جواب نقضی آن اکتفاء می کنيم چراکه ارزش جواب حلی را ندارد و نوشته به درازا کشيده می شود
 
 1. هدفتان ترويج شيعه هست يا نه؟
 
جواب: بله ايشان هدف ترويج تشيع دارند نه مثل آقای خامنه ای که گفته می توانستيم برای تشيع کار بکنيم اما نکرديم.
 
http://farsnews.com/newstext.php?nn=13911203000563 http://khabarfarsi.com/ext/4581848 http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=22076 .
 
2- با ترويج و سب و لعن علنی به مقدسات سنی ها؟
 
جواب: شما می خواهيد مردم جهان را با شعار مرگ بر فلان و فلان هدايت کنيد؟!!
چرا قرآن که کتاب هدايت است به يهود و نصاری با شديدترين عبارات لعن و مذمت کرده، آيا قرآن می خواهد آنان را هدايت کند يا نه؟ اگر می خواهد هدايت کند چرا لعن کرده و چرا شما قرآن را علناً حتی در بلاد يهود و مسيحيان تلاوت می کنيد.
 
 با تخريب بزرگان تشيع و تسنن قلوب آنها به طرف مکتب اهل بيت عليهم السلام جذب می شود يا نه متنفرتر می شوند؟
 
جواب: تخريب بزرگان تشيع کار شما بوده که آيات عظام شريعتمداری، قمی، روحانی، شيرازی... شما با شعار مرگ بر آمريکا می خواهيد مردم آمريکا را هدايت کنيد؟!! شما با شعار (مرگ بر ضد ولايت فقيه) تمام اهل سنت که ولايت فقيه را قبول ندارند و عده ی زيادی از علماء و فقها و مردم شيعه که باز ولايت فقيه را قبول ندارد، می خواهيد هدايت کنيد؟!!
 
 تکليف آيه شريفه «ادع الی سبيل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن» چيست؟
جواب: چرا اين آيه را هنگام شعار (مرگ بر آمريکا) و (مرگ بر ضد ولايت فقيه) فراموش کرده ايد.
 
تکليف آيات و رواياتی که ما را به خوش برخوردی با خصم و دشمنان توصيه می کند تا جذب حق بشن چيست؟
 
جواب: چرا اين آيات و روايات را در برخورد با خصم خود و ضد انقلاب ها فراموش کرده ايد، چرا بر عليه شان شعار می دهيد و برخورد امنيتی می کنيد و در زندانها شديدترين برخوردها و شکنجه ها را انجام می دهيد چرا تا کسی کوچکترين انتقادی می کند با او برخورد کرده و محاکمه می کنيد حال به اعدامها و تبعيدها و مصادره اموال و ... اشاره نمی کنيم.
 
 6. تکليف داستان اميرالمؤمنين عليه السلام با اون مرد مسيحی يا يهودی چيست؟
 
جواب: برائت علنی از افراد عادی سنی يا يهودی يا مسيحی نيست بلکه از غاصبين و سردمدارانشان است، خود اميرالمؤمنين عليه السلام آيه ی لعن يهود را علناً تلاوت می کرد اما با افراد عادی يهوديان خوش برخورد است. الان خود شما از راديو و تلويزيون آيات بر عليه يهود و نصاری که متضمن لعن و مذمت آنان است را می خوانيد، اما با اقليت ارمنی و کليمی در ايران خوش برخوردی شده و حتی در مجلس نماينده دارند.
 
 7. سکوت مولا علی عليه السلام در زمان خلفا و بعضاً همکاری هدفمند مولا علی عليه السلام با حکومتهای وقت را چه می فرماييد؟
 
جواب: خوب شما چرا از مولا علی تبعيت نمی کنيد و در برابر آمريکا و اسرائيل سکوت نمی کنيد، و همکاری هدفمند نداريد؟!!
ضمن آنکه سکوت و همکاری مولا علی عليه السلام با غاصبين دروغ محض است، حضرت فقط دست به شمشير نکشيدند، اما در هر فرصتی به غاصبين اشکال می کرده و گاهی پرخاش می کردند، نهج البلاغه و کتب تاريخ پر است از روايات دال بر سخن گفتن حضرت امير عليه السلام بر عليه غاصبين، گاهی که اسلام در خطر بود حضرت پيشنهاداتی می دادند تا اسلام نجات پيدا کند، همين کار را حضرت آيت الله العظمی شيرازی انجام می دهند اشکالات را بيان نموده و در پيامهايشان پيشنهادات خود را ذکر می کنند.
 
8. به نظر شما درسته که زير سايه حکومت اسلامی آزاد زندگی بکنيد بعد هم اطرافيان شما به راحتی ولی فقيه اون حکومت را مرتد بدونن؟
جواب: در زمان شاه علمای اعلام در زير حکومت شاه آزاد زندگی می کردند، اما خود آن علما و اطرافيانشان شاه را فاسق و بلکه کافر می پنداشتند، اگر کسی از علما سکوت می کرد شاه کاری با او نداشت و اگر حرف می زد برخورد امنيتی می کرد، اين روش بعد از انقلاب هم ادامه دارد اگر کسی سکوت کند کاری به کارش ندارند، و اگر فعاليت کند برخورد امنيتی با او می شود
 
9. اگر ايشان (سنی ها) مرتد اند که حکم جهاد بدهيد و باهاش مبارزه کنيد اگر مرتد نبوده و مسلمان اند به اطرافيانتان بگوييد دهانشان را ببندند.
 
جواب: حکم جهاد شرايط خاص خود را دارد، اگر آل سعود و آل خليفه و.. مرتدند چرا آقای خامنه ای ـ که می گوييد ولی امر مسلمين جهان است ـ حکم جهاد بر عليه آنان را نمی دهد، و اگر مسلمانند چرا به صدا و سيما ـ که زير نظر مستقيم ايشان است ـ نمی گويد که بر عليه اينان تبليغات نکند!! و همچنين آمريکا و اسرائيل و انگليس اگر مرتد و کافرند چرا مذاکره می کنيد و چرا به جای مذاکره لشکرکشی نمی کنيد به آمريکا و اسرائيل و با آنها بجنگيد.
 
10. اگر توانائی جهاد نداريد خوب برويد نجف آنجا مرجعيت و زندگی کنيد.
 
جواب: اولاً: اين همان منطق شاه بود که آيت الله خمينی را از ايران به ترکيه و سپس نجف تبعيد کرد، آيا شما راه رو شاه هستيد؟!!
 
ثانياً: ايران اولاً جزو سرزمين پهناور اسلامی است و ثانياً کسانی که تابعيت ايرانی دارند حق زندگی در اين کشور را دارند چه موافق رژيم باشند و چه مخالف. ثالثاً: کسانی که فعلاً بر عليه رژيم فعاليت می کنند تماماً در خارج کشور هستند چون در داخل کشور برخورد امنيتی می شود، چرا از فعاليت آنان ناراحت هستيد، اگر با هجرت مشکلتان حل می شود که اينان همه در خارج کشور هستند، و اگر آقای خامنه ای را ولی امر مسلمين می دانيد که فرقی بين قم و نجف نيست.
 
11. تا به حال نگفتيد هزينه ای اين همه شبکه ای که داريد از کجا تأمين می شود..
 
جواب: آيت الله العظمی شيرازی از مراجع مشهور شيعه و مقلدين ايشان ميليونها هستند، در داخل کشور و در کشورهای حاشيه خليج فارس و کل جهان مرجعيت شيعه از طريق خمس و حقوق شرعی تأمين می شود، معظم له به مقلدين خود اجازه داده اند که حقوق شرعی خود را به اين شبکه ها بدهند، و هر شيعه ی عاقل می داند که مراجع تقليد با اين همه فعاليت های مذهبی گسترده تنها از طريق همين حقوق شرعی تأمين می شوند و اين استقلال مالی تماميت خواهان را هميشه به زانو زده است.
 
 12. چرا حداقل يک بار هم در مورد دشمنان امروزی شيعيان و صهيونيست ها و آمريکا و اسرائيل صحبت نمی کنيد، چرا دشمنان مقاومت در منطقه و ارتجاع عرب را محکوم نمی کنيد.
پاسخ اين هم از نادانی و بی خردی نويسنده است که از فرمايشات و پيامهای حضرت آيت الله العظمی شيرازی بی خبر است، با مراجعه به سايت فيلترشده ی ايشان با استفاده از فيلترشکن پاسخ خود را دريافت خواهيد کرد.
 
13. راستی چرا آمريکا و انگليس به شبکه های شما به راحتی مجوز می دهند و مزاحمتی ايجاد نمی کنند در حالی که ساير شبکه های مدافع مقاومت و شيعه را تحريم می کنند.
جواب: اين هم دروغی ديگر، همچنانچه گفتيم غالب شبکه های طرفداران آيت الله العظمی شيرازی از کربلا و لبنان پخش می گردد، ضمن آنکه شبکه های شيعی متعدد از غرب پخش می شود و اگر يک روز اخبار ايران را ببينيد متعدد گزارشگرهای ايرانی با لوگوی شبکات خبری ايرانی را خواهيد ديد که مشغول خبرگزاری و تهيه گزارش در کشورهای غربی مانند آمريکا و انگليس هستند و جالب تر اين است که غالب گزارشها از خاک آنها، ضد و بر عليه آنها می باشد.
 
 14. اين حب اهل بيت که شما می گوييد آخرش نفهميديم تعريفش و مصداقش چيست؟
 
جواب: خوب معلوم است که نبايد بفهميد، وقتی آقای خامنه ای می گويد که ما می توانستيم برای تشيع کار کنيم اما نکرديم، وقتی که مغزهای شما شستشو داده شده و کار برای شيعه و تشيع تفرقه باشد خوب معلوم است که کار برای تشيع را فقط در قالب مصالح سياسی می بينيد.
 
15. بالاخره حب تنها به سب و لعن علنی و قمه زنی خلاصه می شود يا نه...؟!
 
 جواب1: نادانی و جهل را ببين تا کجا، شما فقط بيست و چهار ساعت شبکه ی امام حسين عليه السلام را ببينيد آنوقت خواهيد فهميد که حب اهل بيت عليهم السلام چيست. جواب2: آيا حب اهل بيت عليهم السلام فقط در شعار مرگ بر ضد ولايت فقيه و مرگ بر فلان و فلان خلاصه می شود؟! جواب3: آيا حب اهل بيت عليهم السلام فقط در پکيجهای تعريف شده در حوزه (سياسی) رژيم، دانشگاه، مدارس، سازمانهای دولتی، پايگاه بسيج، سپاه، پادگان و نظار آن می باشد؟!
 
16. حب اهل بيت تلاش برای تشکيل امت واحده و اقتدار اسلام و تشيع و ترويج قرآن و حمايت از علم شيعه هست.
 
 جواب1: ترويج برائت از دشمنان اهل بيت عليهم السلام نيز جدای از حب اهل بيت عليهم السلام نيست، ولايت بی برائت در قرآن و روايات پذيرفته نمی شود.
 
جواب2: همچنانچه می خواهيد وحدت اسلامی داشته باشيد بايد قبل از آن وحدت شيعی داشته باشيد، وحدت اسلامی به معنی تفرقه افکندن بين شيعيان نيست، مراجع و بزرگان شيعه را زير سؤال بردن نيست. نظام با اهانتهايی که به مراجع کرده فرهنگ تفرقه افکنی را نهادينه سازی کرده و متأسفانه با انتشار اين تفکر، مشکلات زيادی را برای شيعيان و تشيع جهان ايجاد کرده است.
 
17. بالاخره يک مورد به ما از صدر اسلام نشون بديد که مبانی شما جريان پيدا کرده باشد و موفقيتی برای مذهب حقه تشيع حاصل کرده باشد.
 
جواب: ما فقط يک مورد ذکر می کنيم، صفويان بر ايرانی که اکثريت آن سنی بودند مسلط شده و علمای بزرگ شيعه چون مجلسی و شيخ بهائی و محقق کرکی و حرّ عاملی و... با برائت علنی و همين مبانی ايران را تبديل به ايران شيعه کردند. اگر اين نبود امثال حضرتعالی الآن سنی بودند و مشغول ذکر فضايل غاصبين بوديد، و شايد وهابی بوديد و افراد به مناطق شيعه گسيل می داشتيد تا شيعيان را بکشند. اگر اين نبود الآن خبری از ولايت فقيه و ولی فقيه نبود و پادشاهان سنی با تکيه بر عقايد اهل سنت خود را ولی امر تلقی می کردند و شما و امثالتان در مدح آنان و مذمت علمای شيعه سخن می گفتيد و مقاله می نوشتيد.
 
 18. ما نگرانيم مبادا يک جريان افراطی بی مغز و پوچ مثل وهابيت که تو اهل سنت شکل گرفت يک همچنين چيزی تو شيعه هم شکل بگيرد.
 
جواب: اين جريان شکل گرفته فقط اين جريان نه زير لوای ولايت علی بن ابی طالب عليه السلام و برائت از دشمنان او بلکه زير لوای ولايت علی خامنه ای و شعار مرگ بر مخالفين او شکل گرفته است و با صراحت و علناً و مصرانه کلمه مرگ (ترور، اعدام، انفجار، سر بريدن و...) را تکرار کرده و گوش جهان را پر کرده است و شيعه را با نام مرگ گره زده است. بچه شيعه های خام را چنان شستشوی مغزی داده اند که ديگر ولايت علی بن ابی طالب برايشان مهم نيست و دنبال سنيان هستند، و ديگر برائت از غاصبين برای آنان اهميت ندارد، اما فقط ولايت علی خامنه ای در رگ و ريشه ی آنان نفوذ کرده و برائت از مخالفين او، و حاضرند برای ولايت او هر وحدتی را شکسته و هر مخالفی را نيست و نابود کنند و در اين راه از تمام امکاناتی که نظام برای آنها فراهم کرده استفاده می کنند.
 

برچسبها:درج نظرات
نام :   
آدرس ایمیل : 
متن پیام :   
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.