جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
Skip Navigation Links
جستجو
چرا داعش، چرا اکنون، چرا عربستان؟!

تاريخ انتشار : 5/30/2015سجاد نیک آیین
ویژۀ رسام؛

ساده انگاری است اگر همزمانی بمباران حوثی ها توسط عربستان سعودی در یمن با عملیات تروریستی داعش در مناطق شیعه نشین سعودی ناشی از یک تصادف قلمداد شود. افکار عمومی بشدت قطبی شده در منطقه ورشد وقوت یافتن دیدگاههای شیعه ستیز در منطقۀ خاورمیانه از پاکستان تا مصر ومراکش، مسابقه ای در میان گروههای رقیب ایدئولوژیک سنی برای تصاحب کرسی مشروعیت وپایگاه اجتماعی در این کشورها به راه انداخته است. قربانیان این مسابقه البته شیعیان منطقه هستند که هر روز با شمشیر ایدئولوژی سنی گرایی به قربانگاه فرستاده می شوند.
گروههای سلفی که به طور بالقوه رقیب رژیمهای سیاسی حاکم سنی در منطقه به شمار می روند با دامن زدن به این افراط گرایی عملاً افکار عمومی منطقه را به نفع خود مصادره کرده اند. تأیید هشتاد درصدی داعش در نظر سنجی شبکۀ تلویزیونی الجزیره طی روزهای گذشته که در پایگاه خبری این شبکۀ تلویزیونی نیز منتشر شد، به روشنی نشان دهندۀ نبض افکار عمومی شیعه ستیز منطقۀ خاورمیانه بویژه در کشورهای عربی است. در چنین شرایطی "شیعه ستیزی" اسم رمز کشب مشروعیت در این نبرد کسب قدرت بشمار می آید. به نظر می رسد رژیمهای  سیاسی حاکم بر کشورهای منطقه مقتضای حفظ قدرت وکسب مشروعیت دراین فضای ملتهب را همراه شدن با این موج شیعه ستیزی یافته اند ودراین تنازع بقا چارۀ بحران مشروعیت خود را در سوار شدن بر این موج ورقابت در سرکوب شیعیان یافته اند.
از این منظر حملۀ عربستان سعودی به یمن را نه بازگرداندن مشروعیت به ساختار سیاسی این کشور بلکه حفظ موقعیت عربستان بعنوان پاسدار اندیشۀ سنی گری در برابر گسترش اندیشۀ تشیع درمنطقه باید تحلیل کرد. داعش هم برای عقب نماندن از این کورس شیعه ستیزی حمله به اهداف شیعی در عربستان سعودی را در دستور کار خود قرار داد، تا همچنان پیشتازی خود در کورس شیعه کشی در جبهه های متعدد را حفظ کرده باشد وهم به نوعی نگاهها از حوثی های غیر شیعه به شهروندان شیعه عربستان متوجه کند وبدین وسیله مدعای عربستان سعودی در شیعه ستیزی ومبارزه با گسترش تشیع را نشان داده باشد، ضمن آنکه در این میان نیم نگاهی هم به شعله ور شدن قیام شیعیان سعودی بر علیه حکومت مرکزی دارد. 
در سوی دیگر این معادله البته جمهوری اسلامی درصدد است تا خود را به عنوان مدافع شیعیان در عراق، لبنان ودیگر مناطق نزاع معرفی کند واز فرصت پیش آمده برای کسب مشروعیت در میان طیف های گوناگون شیعه در منطقه بهره برداری کند. دامن زدن جمهوری اسلامی شکافهای درون شیعی در دو سال گذشته به اوج خود رسیده است وضربه زدن به مراجع تقلید مستقل شیعه وبا نفوذ در این مناطق دقیقاً با هدف مصادرۀ افکار عمومی شیعه وجریانهای تأثیرگذار در این عرصه صورت می گیرد. این شکافهای درون شیعی سبب شده است تا شیعیان در منطقه در برخورد با تهدیدهای داعش از یک سو ورژیم های حاکم  از استراتژی روشن ومشخصی برخوردار نباشند. 
تدوین استراتژی مشخص برای مقابله با خطر فزایندۀ شیعه ستیزی در منطقه به ویژه در شرایط بحرانی کنونی که هویت جمعی شیعیان در معرض تهدید قرار گرفته است یکی از ضرورتهای سرنوشت ساز کنونی است. همگرایی میان مراجع تقلید شیعه وهم اندیشی وهمدلی میان نخبگان وجریانهای مذهبی در جهان تشیع بسیار ضروری است وجز از رهگذر دامن نزدن به اختلافات تازه در بدنۀ تشیع وکنار گذاشتن اختلافات درون شیعی دست کم در میان جریانهای مذهبی سنتی مستقل بدست نمی آید. آشتی شیعی-شیعی میان جریانهای سنتی، مدنی وغیرحکومتی شیعه وبازترتیب اولویتهای شیعیان دست کم در فضای کنونی ضرورتری گریزناپذیر است.

* مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.

برچسبها:درج نظرات
نام :   
آدرس ایمیل : 
متن پیام :   
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.