جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
Skip Navigation Links
جستجو
عید فرا می رسد اما...

تاريخ انتشار : 8/30/2011

عید فطر+تبریک

ماه رحمت الهی به پایان رسید.
آنانکه که خدای ناخواسته قدرش ندانستند، پشیمان ودرانتظار تا رمضانی دیگر وآنان هم که قدرش دانستند، درحسرت آنکه چرا توشه ای بیشتر برنگرفتند.
واینک عید فرا می رسد، تا روزه داران مزد وپاداش یکماه صبوری وشکیبایی را از درگاه رحمت الهی دریافت کنند. در ذهن آوردن خواسته ها دراین لحظه های شادی وامید، بسی دشوار است، اما بی گمان هیچ خواسته ای وهیچ هدیه ای دراین عید، نمی تواند شیرین تر ودلپذیرتر از آن رحمت لایتناهی ونامحدود الهی باشد، که سرتاپا غرقش شویم وسراسر وجودمان را زشتی گناهان وآلودگی ها پاک کند وقلم عفو وبخشش برصفحۀ زشت کاری هایمان بکشد.
عید فطر را عیدی فراتر از معنای معمول ورایج عید باید شمرد، روزی است که باید سرفصلی نوین درتاریخ زندگی مان را رقم زند. پس ازیکماه جهاد بانفس، اینک جام دل وجان آمادۀ ریختن ساغر عشق وعرفت گشته است. روزه داران حقیقی ازاین لحظه با وجودی پیراسته وپالوده از گناهان کرده، رهسپار راهی می شوند، که بازپایانش رمضان دیگر است وشب قدری دیگر، اگر خدا بخواهد. وازهمینک باید دراندیشۀ آن شبها بود، که چگونه ودرکدامین حالت دربرابر پروردگارمان زانوی طلب عفو وبخشش دربغل می گیریم؟!  آیا برسرپیمانی که شب قدر امسال بستیم استوار وپابرجا خواهیم ماند، یا باز درچهرۀ یک پیمان شکن به رمضان آینده پا خواهیم گذاشت؟!
یا آنکه سرافرازانه خواهیم گفت، پروردگارا، رمضانی دیگر فرارسید، وازآن عید تا امروز، هرچند کوتاهی هایی داشته ام اما گناهان وزشتی های گذشته را تکرار ننموده ام، سبکبارتر از رمضان گذشته به درگاهت آمده ام تا خود آنچنانکه شایسته میدانی پیمان وفاداران به عهد ومیثاق با خود را پاداش دهی.
وفراموش نکنیم، که نماز این عید را هم بدون آقا ومولایمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بجای آوردیم.

هرچند تلخی این ندیدن را شیرینی بودن ودانستن به اینکه درگوشه ای از این هستی حجت خدا برروی زمین نماز عید را درحال برپا داشتن است، آسان می کند، اما مولای ما، چه کنیم که یکماه هرشب دردعای افتتاح مان شما را خوانده بودیم، واز پریشان حالی مان شکوه ها به پرودگار برده بودیم وفرج وظهور شما را خواسته بودیم، اما درپایان باز فهمیدیم که هنوز هم کسانی هستند که درنیافته اند، چارۀ پریشان حالی شان شمایید وبس!
افسوس وصد افسوس این عید هم دست تقدیر ومشیت الهی بار نیود تا نماز عیدمان را به شما اقتدا کنیم، اما مولای ما، اگر عیدی هم هست،امید به روزهای آینده وفرج قریب شماست که آنرا معنا بخشیده است ودلهایمان را زنده داشته است تا بتوانیم معنای واقعی اش را دریابیم.
تعجیل درظهور ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را درصدر خواسته های امشب مان قراردهیم، که فرج برای ولایت مداران اجر وپاداشی بس گران وسترگ است.
اللهم عجل لولیک الفرج...
عید سعید فطر برشما مبارک.

برچسبها: عید فطر+تبریکدرج نظرات
نام :   
آدرس ایمیل : 
متن پیام :   
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.