جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
Skip Navigation Links
جستجو
صدای صادق تنها نیست!

تاريخ انتشار : 1/29/2016مجید خیامی

ویژۀ رسام،
اظهارات چند روز قبل آیت الله العظمی وحید خراسانی دربارۀ مقوله "وحدت شیعه وسنی " واظهار نظر صریح وبی پردۀ ایشان در باب تلاشهای مشکوک برای کمرنگ کردن باورها عقیدتی شیعیان، بیش از پیش انزوای جریان "مبلغ ومروج تقریب مذاهب" در حوزۀ علمیۀ اصیل وسنتی شیعه را نمایش گذاشت. جریانی که طی سه سال گذشته بیشترین تلاش را در جهت تحمیل باروهای انحرافی خود بر جامعۀ مذهبی شیعه کرده بود وبا صرف مبالغ سنگین وبا برخورداری از حمایت برخی لابی های قدرتمند در داخل وخارج از حکومت بیشترین امتیازات عقیدتی را به وهابیت داده بود وبصورتی بی سابقه نقش سنتی مرجعیت شیعه در حمایت از باورهh ومقدسات شیعیان را به چالش گرفته بود با سخنان اخیر آیت الله العظمی وحید خراسانی، یکباره در موضعی دفاعی وانفعالی قرار گرفت ومهمترین پیشگامان آن از جمله محسن اراکی ناچار به سکوت در برابر این سخنان شدند.
در این سخنان که آیت الله العظمی وحید خراسانی به طور بی سابقه به نقد شخصیتهای تاریخی صدر اسلام از جمله عمر می پردازد، تمامی بنای چندین سالۀ جماعت منادی وحدت وتقریب تنها در عرض کمتر از ده دقیقه توسط یکی از بلندپایه ترین مراجع تقلید شیعه فرو ریخته می شود. ورود آیت الله العظمی وحید خراسانی در این لحظه حساس البته نه دغدغه ای مقطعی بلکه پس از آن صورت می گیرد که منادیان تقریب ووحدت ودر حقیقت ذوب شدن شیعیان در عقاید وباورهای انحرافی به اصطلاح وهابیون تا اعماق حوزه های علمیه شیعه هم نفوذ کرده اند وبا به راه انداختن شیوه های کاملاً "فرقه گرایانه"، "باندی" و "قلدرمآبانه" سخت در پی عملی کردن تمام عیار پروژۀ استحالۀ شیعیان وعقاید شیعی برآمده اند. افراد ردۀ چندم این جریان از جمله محسن اراکی ومهدی مسائلی بارها تلاش کرده بودند تا در قامت نمایندگان وسخنگویان شیعه، با دستکاری در منظومۀ باورهای شیعی به جهان سنی بقبولانند که توانایی رهبری جامعۀ شیعی وکاستن از سطح تنشهای موجود میان دو طرف را دارند تا شاید از این راه مورد لطف "دلارهای نفتی سعودی" قرار گرفته ومرجعیتی نوظهور درجهان تشیع برای خود دست وپا کنند. اینان بارها در قالب مقاله، سخنرانی ویا کتاب مرجعیت سنتی شیعه وقائلان به ضرورت تبیین وتشریح حقایق را گاه به صراحت وگاه به اشارت مورد طعن قرار دادند.
چرایی این موضع گیری آیت الله وحید در مقطع کنونی حفظ یکپارچگی کیان حوزه نیز هست. به نظر می رسد که "نفوذ" فزایندۀ جریان منادی تقریب که  با پشتوانۀ دلارهای داخلی وخارجی وتحت شعار وحدت شیعه وسنی بزرگترین ضربات را به یکپارچگی ووحدت شیعیان با یکدیگر وارد ساخته بود وعملاً با ایجاد شکاف در میان صفوف شیعیان، مبارزه فراگیر شیعه با جریانهای تکفیری را به غایت دشوار ساخته بود، زنگ خطر را برای این مرجع ولایتمدار شیعه به صدا در آورده وایشان را وادار به اتخاذ چنین موضع شفاف وصریح اللهجه ای نسبت به اینگونه تلاشهای ساخته است.
اما نکتۀ جالب توجه در سخنرانی آیت الله وحید علاوه بر جنبۀ علمی والای این سخنرانی در نقد علمی وتاریخی به اصطلاح خلفا، اصرار ایشان بر افشای ماهیت تلاشگران فرقۀ "تقریب" است. آیت الله العظمی وحید خراسانی با سخنان چند روز پیش خود در حقیقت تکلیف جامعۀ شیعه را با دو گروه روشن کرد؛ ایشان نخست روشن کردند که مرجعیت شیعه از راه اصیل وسنتی خود که پاسداری از حریم عقاید شیعی واندیشه های خاندان عصمت وطهارت صلوات الله علیهم اجمعین است، باز نمی ایستد واز سوی دیگر از موضع گیری دربرابر فرقه گرایان ِ وحدتی نیز هیچ ابایی ندارد. ایشان در این سخنرانی بارها وبارها با "بیسواد" خواندن و" ترسو" توصیف کردن مخالفان بیان حقیقت تلویحاً آنانرا به دنیاگرایی، عافیت طلبی ودروغگویی به شیعیان متهم می سازد.
آنچه در مقطع حساس کنونی بر اهمیت این سخنان می افزایدآنستکه آیت الله وحید درست در مقطعی وارد میدان مبارزه با پروژۀ تقریب مذاهب اسلامی شده اند که تلاشهای مشکوک این جریان برای "مرجع تراشی" و"مرجع سازی" در قم به اوج خود رسیده است. محسن اراکی به عنوان یکی از پشقراولان مقولۀ تقریب، که از حداقلهای علمی وحوزوی حتی برای تصدی امامت جماعت یک مسجد هم برخوردار نیست، طی ماههای گذشته با پشتوانۀ محافلی خاص (!) اقدام به تأسیس ودایر کردن مجالس درس خارج در قم نموده است. تلاشی که بسیاری آنرا تلاش اراکی برای اعلام مرجعیت در آینده ای نه چندان دور وتکرار تجربۀ سید حسن فضل الله در ایجاد شکاف وتفرقه در صفوف شیعیان می دانند. به نظر می رسد این تلاشهای جریان تقریب از چشم آیت الله وحید دور نمانده وایشان با افشاگری دربارۀ فقدان حداقلهای علمی رهبران این جریان درصدد مشروعیت زدایی از آنان ودفع دخل مقدری هستند که در صورت تصدی مرجعیت توسط چنین افرادی ممکن است دامان شیعیان را باردیگر در آتش تفرقه ونفاق بسوزاند.

* مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.

برچسبها:درج نظرات
نام :   
آدرس ایمیل : 
متن پیام :   
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.