جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
Skip Navigation Links
جستجو
ابلاغیه انتخاباتی رهبر؛ عشوه بی خریدار

تاريخ انتشار : 10/24/2016مجتبی واحدی

رهبر جمهوری اسلامی اخیرا مواردی را به عنوان‌سیاست های کلی انتخابات برای اجرا به دستگاههای مسئول ابلاغ کرده است. از نکات جالب در ابلاغیه او تاکید بر بی طرفی ناظران و مجریان انتخابات و متع نیروهای مسلح از ورود به دسته بندی های سیاسی است. نخستین سوالی که پس از دیدن این ابلاغیه به ذهنم‌آمد این بود که ” او معنای بی طرفی و عدم‌ورود را نمی داند یا مثل همیشه ، به دروغگویی متوسل شده است “؟ برای توضیح ماجرا به سال شصت و هشت بر می گردیم و روزهای بعد از دروغ بزرگ‌هاشمی رفسنجانی و احمد خمینی که منجر به تکیه زدن خامنه ای بر کرسی رهبری شد.
نخستین انتصاب مهم خامنه ای پس از اشغال جایگاه رهبری ، برگزیدن‌ شیخ محمد یزدی به ریاست قوه قضائیه بود . یزدی در دوره های اول و دوم مجلس شورای لسلامی ، سرشناس ترین چهره وابسته به جناح محافظه کار بود که همین‌ وابستگی باعث شد او در انتخابات مجلس سوم با رایی بسیار مفتضح از راهیابی به مجلس باز ماند.‌ هنوز سال‌اول رهبری خامنه ای به پایان‌نرسیده بود که طرح‌مشترک او و هاشمی رفسنجانی برای بررسی صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس خبرگان بر روی میز قرار گرفت. همان طرح ، موجب حذف همه عناصر موثر جناح چپ از مجلس خبرگان‌گردید. دومین‌ سال رهبری خامنه ای تازه به پایان رسیده بود که شورای نگهبان بر اجرای نظارت استصوابی در گزینش نمایندگان مجلس تاکید کردو خامنه ای با صراحت از منصوبان خود در شورای نگهبان‌حمایت نمود.
اکنون‌ بیست و پنج‌سال از آن روزها گذشته و تمام‌انتصابات خامنه ای در این‌مدت ، نشان گر وابستگی کامل او به یک‌جناح سیاسی بلکه قرار داشتن او در راس آن جناح‌ بوده است. خامنه ای نه تنها ترکیب مجلسین‌شورا و خبرگان را در حد وسع خود به نفع جناح خاص تغییر داد بلکه در انتصاب فرماندهان نظامی نیز گرایش افراطی به جناح محافظه کار را شرط نانوشته تصدی ، قرار داد. قبل از کودتای انتخاباتی سال هشتاد و هشت ، فرماندهان نظامی طراز اول گاه به گاه علیه یک‌جناح‌ سیاسی موضع گیری می کردند اما از تابستان‌آن‌سال موضع گیری های وقیحانه فرماندهان‌نظامی و دخالت های مستقیم‌آنان در محاکمات‌انتخاباتی ، وابستگی های جناحی را اثبات نمود.‌ فرمانده کل و نماینده رهبر در سپاه ، بسیاری از فرماندهان نظامی و روحانیون‌فعال در نیروهای مسلح در سال های اخیر وقاحت را از حد گذرانده اند و با ادبیات مختص اراذل و اوباش ، به حمایت از یک‌جناح و دشمنی با جناح‌مقابل می پردازند.‌ از‌ همه اینها بالاتر ، در دو دوره اخیر از انتخابات مجلس ، سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامی رسما‌به یکی از پایه های انتخابات تبدیل شده و اغلب چهره های سرشناس یک‌جناح ، با گزارش های ارسالی از سپاه ، رد صلاحیت شدند.
رئیس قوه قضائیه از دیگر عناصر پرنفوذ حکومتی است که از موضعگیری علنی به نفع یک‌جناح و لجن‌پراکنی علیه منتقدان ، احساس شرمساری نمی کند.نتیجه نگاه جناحی شیخ صادق لاریجانی را می توان در احکام‌عقده گشایانه قضایی علیه وابستگان به یک‌جناح فکری و سیاسی مشاهده نمود. در موضوع انتخابات هم گزارش های همین‌دستگاه قضایی ، مبنای رد صلاحیت بسیاری از چهره های نیک سیرت و پاک‌سرشت بوده است. علاوه بر شورای نگهبان ، قوه قضائیه و سپاه پاسداران ، می توان عملکرد جناحی صدا و سیما در همه عرصه ها به ویژه در آستانه هر انتخابات را مورداشاره قرار داد که هیچگونه تردیدی در ماموریت آن برای تقویت یک‌جناح و بدنام‌کردن‌جناح دیگر باقی نمی گذارد.
به صورت خلاصه ، در بیست و هشت سال رهبری خامنه ای ، اقدامات مشخصی با حمایت او صورت گرفته که نتیجه همه آنها تقویت بخش افراطی جناح محافظه کار در برابر همه رقبا بوده است. تبدیل روند بررسی صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی و خبرگان به “احراز صلاحیت ” و سپردن آن به شورایی که همه اعضای آن‌حامی یک‌جناح خاص هستند، وارد کردن سپاه به جمع نهادهای تصمیم‌گیر در روند برسی‌صلاحیت ها و حمایت علنی صدا و سیما از,یک‌جناح سیاسی ، کو چکترین تردیدی باقی نمی گذارد که اراده رهبر بر حمایت از جناحی است که خود را “مطیع سینه چاک‌” می داند. در تحقق این اراده ، شورای نگهبان نقش رد صلاحیت رادبه عهده گرفته ، محاکم‌قضایی به عنوان‌ماشین‌امضا ، احکامی که توسط‌سرکوبگران‌سپاه دیکته می شود را انشا می نمایند و بخش دیگری از سپاه مسئولیت دستگیری ، شکنجه و ارعاب مخالفان‌برای انصراف آنها از رقابت های نیم‌بند انتخاباتی را به عهده دارد.‌ همه آنچه در بالا گفته شد اکنون‌بدون هیچگونه لاپوشانی در‌حال اجراست و لذا دستورالعمل اخیر رهبر برای ” حفظ بی طرفی نهادهای نظامی ” در انتخابات ، حتی برای خوش بین ترین‌افراد نیز قالل باور نمی باشد.. البته طنز تلخ ماجرا ، تظاهر برخی “اصلاح طلبان بی مقدار ” به خوشحالی از این دستورالعمل است. آنها از نیروهای مسلح در خواست می کنند که به تبعیت از دستور اخیر مقام‌معظم‌رهبری، از دخالت در انتخابات خودداری نمایند ! این طیف از اصلاح طلبان به گونه ای سخن‌می گویند که گویی ، دخالت نهادهای نظامی در امر انتخابات ، خودسرانه بوده و اکنون با ابلاغیه رهبر ، بایستی به این خودسری ها پایان داده شود . در حالی که همه اصلاح طلبان به خوبی می دانند تمام حذف های موثر انتخاباتی در دوره رهبری خامنه ای با هدایت مستقیم او صورت گرفته و ابلاغیه اخیر او چیزی جز یک “عشوه بی خریدار ” نیست.

 * مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.

برچسبها:درج نظرات
نام :   
آدرس ایمیل : 
متن پیام :   
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.