جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
Skip Navigation Links
جستجو
غروب صىداقت

تاريخ انتشار : 9/22/2011رسام

درجهانی که سالیان درازی است فرشتۀ صداقت آنرا ترک گفته است، درسوگ امامی می نشینیم که اسوه واسطورۀ صداقت بود. برحال خود بگرییم که فرصت درکش را نداشتیم یا افسوس ودردی جانسوز وجودمان را پرکند، که چرا درآنچنان روزگاری وبرای آنگونه مردمانی پیشوایی اینچنینی بود، که قدرش را ندانستند!
علم وصداقت وامانت وتقوا ودیگر فضائل اخلاقی، زینت بخش متصفان به این فضائل اند اما چه باید گفت واصلاً چه می توان گفت دربارۀ امامی که خود عین علم وصداقت وتمامی فضیلتهاست بلکه خود آرایندۀ این الفاظ است.
کدام واژه وکدامین عبارت می تواند وجودی را وصف کند، که دروهم هیچ مخلوقی نمی آید؟ گوهر یکدانه ای که خداوند علیم ومتعال، خود را به سبب خلفتش مورد تحسین قرار میدهد وندا میدهد که : "تبارک الله احسن الخالقین".
شیعه را هنوز راهی دراز درپیش است تا بداند وبفهمد، وجود وبقا وتدوامش تا به امروز را مرهون رهبری وپیشوایی جانانۀ امام وپیشوایی است، که لحظه لحظۀ عمر شریفش را درراه معماری وتثبیت واستقرار مذهب ومکتبی بذل وبخشش نمود، که تا امروز وبلکه درتمامی عصور وروزگاران حجت بالغۀ الهی برزمینیانِ سرگشته درصحراهای بی پایان ظلمت وجهل وخسته ازستم وبیداد راهنمایان نابلد، باشد.
همچنانکه خون سیدالشهداء سلام الله علیه ضامن رسیدن نام تشیع به ژرفای سرزمین های اموی بود وبرای همیشۀ تاریخ چون خنجری درقلب دارالامارۀ امویان ماند، اندیشۀ وفقاهت جعفری، پرتوی بود از انوار تشیع که دریک فرصت کوتاه تاریخی، پرتوافشانی اش چشمهای رقیبان خود خوانده را خیره ومتحیر نمود واندیشۀ علوی را با تربیت فکری دانشمندانی طراز اول، به سراسر جهان گسترش داد، تا بیاموزیم که یک اندیشه ومکتب را می توان وباید با علم ودانش وسازماندهی یک سامانۀ فکری یکپارچه وهدفمند، به مردمان عرضه کرد، نه با تهدید وارعاب وتربیت وعاظ السلاطین وعلمای درباری.
بسیار دراز است راه فهم آنچه شیعه وتشیع ازرهگذر فداکاری های ورهبری بی نظیر امام صادق سلام الله بدست آورده است. درکوتاه فرصت تاریخی که اندکی فضای باز فکری وسیاسی را فراهم آورد، این اقیانوس بیکران علم ومعرفت الهی آنچنان صحرای خشک وبی ثمر اندیشۀ اسلامی را سیراب نمود، که به جرأت می توان گفت، لو لا الصادق سلام الله علیه لهلک المسلمون. اگر امام صادق سلام الله علیه وبنیان رفیع عقیده وشریعت اسلامی که ایشان بنا نمود، فرصت ظهور وبروز نمی یافت، امروز نه تاک نشان مانده بود ونه ازتاک نشان!!!
اما تقدیرالهی چنان بود که یکی ازانوارش را برای احیای دین وشریعت وعقیده برانگیزد، وزمین وزمان مسخر اراده اش گردند تا مردمان فرصت بیابند ازچشمه های زلال وخروشان علم ومعرفتش ساغر گیرند وپیمانه های پرکنند.
سپاس خدایی را که ما را درشمار دوستداران این امام همام صلوات الله وسلامه علیه قرار داد.
سالروز شهادت امام جعفرصادق سلام الله علیه تسلیت باد.
 

برچسبها:درج نظرات
نام :   
آدرس ایمیل : 
متن پیام :   
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.