جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
Skip Navigation Links
جستجو
ارزیابی عمکلرد دولت مورد تأیید رهبری ازنگاه آمار وارقام - 1

تاريخ انتشار : 9/23/2011م.د
همگان بیاد دارند که چگونه آقای خامنه ای درخطبه های نماز جمعه 29 خرداد 88 از رئیس جمهور انتصابی درجریان کودتای انتخاباتی دفاع نمود ودر دفاع ازعملکرد رئیس دولت، اندیشه های احمدی نژاد را به نزدیکتر به افکار واندیشه های خود دانست. فارغ ازاینکه آیا اساساً می توان به ترواشات ذهنی این دوتن لفظ "اندیشه" را اطلاق نمود، درادامه به بررسی عملکرد دولت مورد تأیید ولی مطلق فقیه ازدیدگاه آمار وارقامی خواهیم پرداخت، که درپایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی ایران ارائه شده اند.
1- تورم
محمد خاتمی درسال 1376 دولت خود را با نرخ تورم 17.4 درصد، از اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس دولت پیشین تحویل گرفت. درسال 1384 محمد خاتمی درحالی دولت را به محمود احمدی نژاد، رئیس دولت نهم، تحویل داد که نرخ تورم به 10.4 درصد رسیده بود. درفاصلۀ سه سال ازآغاز به کار دولت مورد تأیید رهبر بخصوص دربخش سیاستهای اقتصادی، نرخ تورم با صعودی چشمگیر به 25.4 درسال 1387 رسید.
2- مجموع درآمدهای نفتی
این نرخ تورم سرم سام آور درحالی است که ، که دولت محمود احمدی نژاد درمقایسه با دولتهای هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی ازبیشترین میزان درآمدهای نفتی برخوردار بوده است ودرطی مدت تنها چهارسال تقریباً برابر با مجموع درآمدهای نفتی شانزده سالۀ دولتهای پیش ازخود بوده است. مجموع درآمد دولت هاشمی رفسنجانی با 127 ملیارد دلار درآمد نفتی طی هشت سال فعالیت ودولت محمد خاتمی با 172 ملیارد دلار، تقریباً برابر با درآمد 280 ملیارد دلار دولت احمدی نژاد حاصل ازفروش نفت بوده است.
جالب اینکه احمدی نژاد دردوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفته بود که مردم باید نوسان تغییر قیمت نفت را درزندگی خود احساس کنند!
3- درآمدهای نفتی سالانه
درآمدهای سالانۀ نفت ومقایسۀ آن دردولت احمدی نژاد با دولتهای پیشین موسوی، هاشمی رفسنجانی وخاتمی نیز درخور توجه است. بنابر گواهی آمار، درمیان دولت میرحسین موسوی با میانگین درآمد سالانۀ 13 ملیارد دلار، دولت هاشمی رفسنجانی با میانگین درآمد سالانۀ 16 ملیارد دلار ودولت محمد خاتمی با 21 ملیارد دلار، دولت احمدی نژاد با میانگین درآمد سالانۀ 70ملیارد دلار درسال، ازبالاترین درآمد سالانۀ حاصل ازفروش نفت برخوردار بوده است.
 

برچسبها:درج نظرات
نام :   
آدرس ایمیل : 
متن پیام :   
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.