جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
Skip Navigation Links
جستجو
۲۳ سال پیش در چنین روزهايی: «پيام آیت الله منتظری خطاب به مقام رهبری»

تاريخ انتشار : 7/11/2017«هنگامی بود كه من ديدم آقايان دارند مرجعيت آقای خامنه ای را مطرح می كنند و به يک شكلی با حيثيت مرجعيت و مراجع بازی می كنند؛ آقای هاشمی رفسنجانی در سخنرانی خود گفتند: "تمام مراجع بايد مطيع رهبری باشند" و چون می دانستند كه آقای خامنه ای در عداد مراجع نيست می خواستند با استفاده از قدرت سياسی ايشان را به عنوان مرجع اعلا و منحصر به فرد معرفی كنند، و ديدم تعريف هايی كه از ايشان می كنند تعريف های متملقانه و خلاف عقيده شان است و خلاصه جنبه سياسی دارد و دارند دين و مرجعيت شيعه و حوزه را فدای سياست خودشان می كنند و سپاه و اطلاعات روی اين موضوع اصرار دارند و مبلغين را در مناطق مختلف وادار می كنند كه فقط ايشان را معرفی كنند؛ روی اين اصل من خواستم اين مطلب را به عنوان اتمام حجت به اطلاع ايشان برسانم...
من اين پيام را همراه با نوار سخنرانی آقای فلاح زاده معاون اطلاعات در بخش روحانيت كه راجع به مرجعيت آقای خامنه ای و عليه من و بعضی مراجع صحبت كرده بود، به همراه نوشته سخنرانی آقای حسينيان جانشين دادستان دادگاه ويژه روحانيت كه عليه من صحبت كرده بود، و نامه آقای مهندس لطف الله ميثمی به نام "سرگذشت قلم" كه در آنجا با آقای حسينيان صحبت كرده بود و حسينيان گفته بود كه ما به دفتر آقای منتظری كه حمله كرديم آقای خامنه ای هم با ما موافق بوده است و اگر ايشان مخالف بود ما را توبيخ می كرد، و نيز يک نامه ده صفحه ای كه توسط ايادی اطلاعات منتشر شده بود و در آن به جامعه مدرسين حمله شده بود كه چرا به هنگام بحث از مرجعيت، آقای مومن و آقای طاهری اسم مرا هم برده اند كه اين نامه الان پيش من هست، من يک نسخه از مجموع اينها را در يک پاكت گذاشتم و دادم به آقای مومن كه به آقای خامنه ای بدهد، محورهای يادداشتی كه من نوشته بودم اين است كه متن آن را برای شما می خوانم:
«بسمه تعالی
۱. پيام من به جنابعالی پيام طلبه ای است به طلبه ای ديگر با قطع نظر از مقام و همه تشريفات.
۲. من شكر می كنم كه مسئوليت سياسی ندارم و اگر فرضا همه كشور را به من بدهند از قبول آن امتناع می كنم.
۳. به فكر آقايی و مرجعيت هم نيستم و اگر شرعا احساس مسئوليت نمی كردم به گوشه ای می خزيدم و از همه كارها كنار می رفتم.
۴. فشاری كه از ناحيه اطلاعات و امثال آن به من و وابستگان من وارد می شود بيش از فشاری است كه در سابق متحمل می شدم...
۵. من قبلا به وسيله نامه اجمالا ضرر تندی های اطلاعات و دادگاه ويژه را حتی نسبت به شخص شما تذكر دادم و باورتان نشد.
۶. جريان نجف آباد بعد از بازداشت آقای ايزدی و حمله چماقداران به زنان و بعد حمله با اسلحه گرم و توابع آن.
۷. مرجعيت شيعه همواره قدرت معنوی مستقلی بوده، بجاست اين استقلال به دست شما شكسته نشود و حوزه های علميه جيره خوار حكومت نشوند كه برای آينده اسلام و تشيع مضر است، و هر چند ايادی شما تلاش كنند جنابعالی اثباتا موقعيت علمی مرحوم امام را پيدا نمی كنيد، نگذاريد قداست و معنويت حوزه ها با كارهای ديپلماسی ارگان ها مخلوط شود، به مصلحت اسلام و حوزه ها و جنابعالی است كه دفتر شما رسما اعلام كند: چون ايشان كارشان زياد است و وظيفه اداره كشور را به دوش دارند از جواب دادن مسائل شرعی معذورند و از حال به بعد جواب مسائل شرعی داده نمی شود و رسما مراجعات علمی و دينی و حتی وجوه شرعيه جزئيه را كما فی السابق به حوزه ها ارجاع دهيد.»برچسبها:درج نظرات
نام :   
آدرس ایمیل : 
متن پیام :   
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.