جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
Skip Navigation Links
جستجو
آقای نوری همدانی واعتراض به عربستان سعوی!

تاريخ انتشار : 6/21/2012علی صبا

ویژه رسام
نوری‌همدانی از به اصطلاح مراجع تقلید که از وابستگان به نظام ولایت مطلقۀ فقیه بشمار می رود، در سخنانی به مسئله اعدام برخی اتباع ایرانی در کشور عربستان اشاره کرد و افزود: باید سران نظام در برابر این اقدام موضع‌گیری قاطعانه‌ای داشته باشند، چراکه این عمل غیرقانونی و مخالف با حقوق بشر است.
وی با بیان اینکه علمای اسلام نیز در برابر این اقدام ساکت نخواهند بود، اضافه کرد: عربستان در راستای اهداف آمریکا گام بر داشته و از اسلام چهره‌ای خشن و ضد حقوق بشر معرفی می‌کنند.
هرچند اعدام اتباع ایرانی توسط دولت عربستان سعودی که بدون برگزاری دادگاه عادلانه برگزار شد، قطعاً اقدامی مردود ومحکوم است، اما برای کسی که خود را مرجع تقلید می داند، وآگاه بودن به زمانه را از شرایط مرجعیتش فرض می کند، بعید است که پیش از چنین اظهاراتی از مطالب زیر بی خبر بوده باشد:
- اگر عربستان سعودی بعنوان یک کشور خارجی، تعدادی اتباع ایرانی را بدون هرگونه محاکمه وبرگزاری دادگاهی عادلانه، اعدام می کند، درسایۀ حکومت علی خامنه ای وپیش از آن آیت الله خمینی، هزاران ایرانی بیگناه، تنها به دلیل اظهار نظر وعقیده به جوخه های مرگ سپرده شدند. وامروز هم صدها مرد وزن ایرانی درزندان بسر می برند، بدون آنکه جناب به اصطلاح آیت الله، کوچکترین واکنشی از خود نشان دهند ویا دست کم تقاضای برگزاری محاکمه ای عادلانه برای این هموطنان ایرانی را بنماید!
- چرا آقای نوری همدانی دربرابر جنایاتی که هر روزه درکشور ایران وبرشهروندان کشوری که ایشان درآن زندگی می کنند، وحیات خود را مرهون ووامدار شهروندان آن هستند، سکوت اختیار فرموده ومهر از لب نمی گشایند؟ آیا حکومت نظام ولایت مطلقۀ فقیه، به نقد واعتراض شایسته تز وسزاوارتر نیست؟
- ایشان اعدام شهروندان ایرانی را مغایر با حقوق بشر دانسته اند! عجیب است ایشان که تا این اندازه با حقوق بشر وموازین جهانی آن آشنایی دارند، چگونه دربرابر نقض آشکار حقوق بشر درنظامی که درسایۀ آن ادعای مرحعیت شیعه را دارند، سکوت اختیار فرموده ودربرابر اعدام، زندان وشکنجه وتجاوز در رژیم ولایت مطلقۀ فقیه هیچ نمی گویند؟ اگر ایشان اقدام عربستان را مخالف با حقوق بشر می دانند، مبنای موافقت شکنجه، اعدام وتجاوز با موازین حقوق بشر درنظام ولایت فقیه چیست؟
- ایشان درحالی عربستان سعودی را به تلاش برای ارائۀ چهرۀ خشن وضد حقوق بشر از اسلام، معرفی می کند که طی سالهای پس از انقلاب جمهوری به اصطلاح اسلامی، زشت ترین فجایع را آفریده وچهره ای خشن از اسلام به جهانیان معرفی کرده است. همچنانکه همین عملکرد اسباب دین گریزی نسل جدید وحتی دین ستیزی بخشی دیگر از آنرا فراهم آورده است.
- شایسته بود که آقای نوری همدانی به جای پرداختن به معلول، از علتها وچرایی های تضیعع حقوق شهروندان ایرانی نه تنها درعربستان بلکه دردیگر کشورهای جهان، جویا شوند، تا دریابند که درسابه ناکارآمدی ها وبی کفایتی های نظام حاکم است که امروز ایران درعرصۀ بین الملل منزوی وجایگاهش بسیار تنزل یافته است. پیامد این بی کفایتی ها آن بوده است که دستگاه دیپلماسی نظام همواره از تضییع حقوق اتباع وشهروندان خود دردیگر نقاط جهان بخاطر ضعفهای سیاسی داخلی وخارجی چشم پوشیده است. دشمنی با جهان وطرح شعارهای توده گرایانه دربارۀ مدیریت جهان ودخالت درامور داخلی کشورهای همسایه نتیجه ای جز آنچه آقای نوری همدانی مشاهده می فرمایند نداشته ونخواهد داشت.
کوتاه سخن آنکه، جناب نوری همدانی شایسته است درترتیب اولویتهای کاری شان، به مسائل داخلی کشور توجه فرموده ونخست درپی احقاق حقوق شهروندان ایرانی درسرزمین آبا واجدادی شان باشند تا خدای نا کرده متهم به فرافکنی وهمراهی وهمکاری با دیکتاتوری خشونت پرور ولایت مطلقۀ فقیه نشوند!

* مقالات ومصاجبه های مندرج درسایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.

برچسبها:


عبد الله 6/24/2012
شما رسامیان هم عجب ذوق و سلیقه ای دارید اخه مسلمونها این هم شد شخصیت که شما درب انتقاد بر او باز می کنید . قوری ممدانی کیلویی چنده که شما بخواهید او را نقد کنید واقعا سطح وب سایتتون را با این خزعبلات پایین نیاورید خواهشا ما را با این مزخرفات مایوس نکنید موفق باشید
shirazi 6/22/2012
از گسی گه با فرمان خامنه ای و تائید چند شیخ بیسواد با عنوان مدرسین به مرحعیت برسد و فقط بفگر دریافت ماهیانه خو د باشد بیش از توقع نباید داشت نه تنها از ایشان بلگه از تمام مراحع دولتی و دروغین
معین 6/21/2012
اگر شخصی وسواس داشت،مبرهن است که از نظر روحی مشکل دارد. حال اگر این شخص وسواس داشت و مرجع هم شناخته شده بود، حال، فتوای وسواسی میدهد. همه اش احتیاط واجب. شده نقل ایت آغای نوری همدانی. فقط وسواس را با شعورنداشتن جابجا کنید.
خاک 6/21/2012
آقای علی صـبا، بسیار زیبا و بجا گفتـــید. گفته های نوری همدانی جهت انحراف اذهان عمومی میبا شد و مجدداً سر در آخر فرو بُردن و نان رو به نرخ روز خوردن! اینها حتی ترس از خشم خداونــد وملت مظلوم و آتش جهنم هم ندارنــد. وای بحالشان

درج نظرات
نام :   
آدرس ایمیل : 
متن پیام :   
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.