جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
Skip Navigation Links
جستجو
ازاسلام خواهی تا اسلام ستیزی (۲) ؛ بازخوانی بهره گیری از دین در جمهوری شیطانی

تاريخ انتشار : 2/28/2012س – الف
شیوه عملکرد و بهره برداری مزورانه حکومت جمهوری شیطانی از دین و دینداران در طول این ۳۲ سال را میتوان به این شکل ترسیم کرد که:
الف-  استفاده از ذخیره معنوی و جایگاه تقدس  پیامبر ،امامان و چهرهای روحانی و معنوی و حتی عرفانی که در طول قرنهای متمادی مورد توجه و احترام مردم ایران بوده و هست  (هر چند که  در پس انقلاب ۱۳۵۷ و پس از  رونمایی از روش و مقاصد  این گروه خاص  تعدادی از افراد و سازمانها  و گروه های روشنفکر و آزادی خواه همانگونه که در نوشتار پیشین بیان شد همه اشکال را در اسلام دیده و هر چه بوی معنویت و یا دین میداده را یکسره نفی نموده و خیال خود را راحت کردند غافل از آنکه با پاک کردن صورت مساله چیزی  از میان نمیرود  و فقط بر قدرت  مزوران افزوده میشود که  شد).


این گروه در طول این سالهای متمادی با استفاده ازافراد، نامها ، اماکن ، زمانها و شعارهای مقدس آنقدر از این ذخیره معنوی بهرگیری کردند که دیگر جایی برای توجه  به معنویت در میان مردم باقی نمانده دیگر نام علامه طباطبایی  و یا امثال ان تحریک کننده احساست کسی نیست و کسی را به عرفان نمی خواند ، لباس روحانی که دیگر جای خود را دارد استقبال از فیلم مارمولک  نشانه خوبی ازرویکرد مردم به هر نقدی است که ممکن است بتوان از صنف روحانی و قداست توام با فرد روحانی نمود،(هر چند که این فیلم نیز ساخته و پرداخته وزارت اطلات بود تا بتواند روحانیون خارج از دسترس حکومت را به یوغ بکشاند که در مورد آن نیاز به نوشتار جداگانه است که در پی خواهد آمد).


این بخش از ابتدای انقلاب  توسط بهره گیری از روحیه خرافه زده  جامعه ایرانی با نقشه توهم آمیز امام تو ماه است  آغاز و با اسب سفید در جبهه ها  ادامه دار شد تا اینکه سریال های جدید آفریده و بدان افزوده  شد  و حاشیه مقدس را از ذات خدا قرض و به دامن منبرهای دیروز و مراجع حکومتی امروز که هیچ نشانی از تقدس و یا حتی سواد نداشته و تنها از فقدان بزرگان علم و ادب حوزه به خوبی بهره گرفته  و در قالب ظاهری از پیش مقدس شده جای گرفته و نسخه بدل ایشان شدند، برای رسیدن به این مقصود  میباید از ابتدا با مرگ ،اتهام و یا تبعید و حصر آغازید که این قرعه  به ترتیب  به نام و جان بسیاری از بزگان حوزه داغی ابدی گذاشت از جمله :

1- حضرت آیت الله شریعتمداری  با اتهام دست داشتن دار کودتا (خانه نشینی ومرگ مشکوک) 
2- حضرت آیه الله علی صفایی قمی فرزند حضرت آیه الله محمد علی صفایی به اتهام واهی .......توسط قاضی دادگاه ویژه قم خانه نشینی ومرگ و تشییع جنازه بسیار غریبانه)
3- حضرت آیه الله سید احمد خوانساری به  اتهام مخالفت با ولایت فقیه (خانه نشینی ومرگ و تشییع جنازه همراه با هتک حرمت)
4- حضرت آیه الله سید حسن طبا طبایی قمی به  اتهام مخالفت با ولایت فقیه (حصر،خانه نشینی ومرگ و تشییع جنازه همراه با سکوت وابهام)
5- حضرت آیه الله سید رضا صدر برادرامام موسی صدر به اتهام نماز بر جسد حضرت آیت الله شریعتمداری (زندان،حصر،خانه نشینی ومرگ)
6- حضرت آیه الله سید صادق روحانی (تا مدتها حصر و خانه نشینی) 
7- حضرت آیه الله سید محمد شیرازی به اتهام مخالفت با ولایت فقیه (حصر،خانه نشینی ومرگ بدون تشییع جنازه همراه با توهین به جسد با دزدیدن آن در صبحدم از منزل )
8- حضرت آیه الله طسوجی به اتهام ارتباط با آیت الله شریعتمداری (خانه نشینی و محرومیت از تمامی مناصب اجتماعی و حوزوی ومرگ)
9- حضرت آیه الله مرعشی نجفی با اتهام به صوفی گری و ........بارها اوباشان را به در خانه ایشان روانه کردند تا ایشان را  به سکوت وادار کنند که کردند تا دم مرگ.
10- حضرت آیه الله سید محمد رضا گلپایگانی بارها به منزل ایشان ریخته و با شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه توانستند تاحدودی بیت و خود ایشان را کنترل کنند.
11- حضرت آیه الله شیخ محمد صادقی طهرانی به اتهام  مخالفت با ولایت فقیه (خانه نشینی و محرومیت از تمامی مناصب اجتماعی و حوزوی آتش کشیدن محل تدریس ایشان توسط اوباش).
12- حضرت آیه الله سید رسول موسوی طهرانی به اتهام  مخالفت با ولایت فقیه و حمایت از آیت الله شریعتمداری (زندان،خانه نشینی و محرومیت از تمامی مناصب اجتماعی و حوزوی).
13- حضرت آیه الله سید محمد روحانی به اتهام مخالفت با ولایت فقیه  (حصر،خانه نشینی ومرگ بدون تشییع جنازه همراه با توهین به جسد و دفن درمنزل)
14- حضرت آیه الله موسوی اردبیلی  به اتهام مخالفت با مرجعیت و رهبری خامنه ای (خانه نشینی و سکته مغزی طراحی شده ۱۴
15- حضرت آیه الله صانعی  به اتهام مخالفت با مرجعیت و رهبری خامنه ای (خانه نشینی و محرومیت از تمامی مناصب اجتماعی و حوزوی و آتش زدن دفتر ایشان و حذف مرجعیت ایشان )
16- حضرت آیه الله شیخنا الاستاد مجاهد نستوه ، فقیه عالیقدر شیخ حسینعلی منتظری که خوب میدانید با او چه ها کردند که هر چه بود ملجا حوزه و حوزویان آزادی خواه بود .
و صدها نمونه کوچک و بزرگی که در قلم نخواهد گنجید این خیانت و سفاکی که از قبل آغاز و در دوره خامنه ای تکمیل شد و طراح این سناریو برخی از اعضای خبرگان بودند ، چرا که باید بدل جایگزین شده و اصل نابود میشد که شد، اینک در حوزه کسی به عنوان آزادی خواه نمیتواندمطرح نیست مگر قلیلی که آنها را نیز اوباش به ظاهر طلبه کنترل میکنند،با توجه به  تهی شدن حوزه از سکانداران دین با مرگهای خدا خواسته و یا رهبر خواسته و ساکت کردن مقاوماتشان  یک حوزه منفعل  و بی بازده فراهم آوردند که بتواند  خود را عرضه کنند تا رقیبی نداشته باشند.


چهار دیده بان حوزه و حوزویان را به خوبی رصد میکنند :
1- معاونت تهذیب حوزه (که در خبرها نام نامبارکش را به تازه گی  مردم ایران میشنوند ولی آشنا برای حوزویان)
2- دادگاه ویژه روحانیت
3- وزارت اطلاعات
4- دفتر پیگیری و بازرسی رهبری در امور روحانیون


علاوه بر نهادهای غیر رسمی موجود در متن روحانیت حکومتی مثل تیپ امام صادق ، سازمان تبلیغات،دفترتبلیغات و .................... چماقداران به اصطلاح  طلبه (افراد  باز پرورده  مدرسه معصومیه که از سوی وزارت اطلاعات پایه گذاری و سپس با پیوند با موسسه آقای مصباح تکمیل میشود البته نقش تیپ امام صادق نیز در این میان بی تاثیر نبوده و تاکنون این فوج شوم در حوزه جنایتها با مراجع دینی داشته  هر جا نیاز بوده کسی را کتک بزنند یا خانه ای را به آتش بکشند حضور کامل داشته هر جا نیاز بوده  تائیدیه مرجعیت  بگیرند به طوروحشیانه روانه شده( در شب اعلام مرجعیت خامنه ای در سال ۱۳۷۶ ) و ماموریت را به أحسن وجه بدون وجود مانعی به اتمام رسانده و ساله دیافت کرده اند .مگر پناهیان را در تخریب بیت آگی منتظری ترفیع ندادند و مگر احمد خاتمی به مامت جمه بر نیامد چرا که وحشیانه  به آن بزرگ مرد تاخت و مزد گرفت. 


ب - بهره گیری از احساسات و عواطف مذهبی و دینی مانند کربلا ؛ این  ماموریت  نیز به مداحان و روضه خوانها واگذار شد تا با مقلوب کردن حسین هنگام انقلاب تا زمان جنگ از حسین شور و حماسه  به حسین شفاعت و آخرت، وظیفه سر سپردگی را تکمیل و اثر یک شور انقلابی و آزادی خواهی را شیره کشیده و بدون رمق تحویل جامعه دهند که دادند در این میان دست منبری های بیسواد و مداحان خائن و سر سپرده کاملا آشکار است امثال صدیقی ،پناهیان ،احمد خاتمی ،نقویان و .....     منصور ارضی، سعید حدادیان،کریمی ، و صدها مداح خود فروخته  دیگر که هر ساله برای عرض اندام و پابوسی به  بارگاه کفر خامنه ای  پا گذارده و آستان بوسی میکنند کم نیستند . حکومت جمهوری شیطانی از تمامی این مداحان و دستجات عزاداری و هیات های  مذهبی و مداحان سنتی برای بهره برداری خود کمال استفاده را نموده و اثری از یک شور واقعی برای این مجالس باقی نگذاشته البته در این مورد، به دلیل عدم مقاومت  این گروه در برابر  حکومتیان این کار سهل تر و ساده تر انجام  شد و چه بسا که به دلیل آلودگی این قشر به خرافه وضعف علمی موجود یک سراشیب تندتری نسبت به حوزه داشتند .همین ایناند که زمینه کودتای ۸۸ را فراهم نموده و رقیب را از میدان به در کردند همین اینانند که با صرف هزینه ۳۰۰ میلیاردی  شهرداری در زمان احمدی نژاد برای تقویت جایگاه اجتماعیشان دامنه قدرت را برای صاحبشان  حفظ میکنند و مردم را با تحریک  و ترغیب  احساسات مذهبی در دسته خود حفظ میکنند و با مسخ روح افراد تلاش میکنند از ایشان نوکران بی جیره و مواجب برای روز آتش فراهم آورند، فکر میکنید مگر چه کسانی در خیابانها جرات زدن و یا کشتن  هم وطنان خود را دارد به جز یک انسان کوته فکر احساسی مسخ شده و یا جیره خوار وابسته درگاه ... سخن بسیار است.


ج-  استفاده از حیله های به ظاهر شرعی و مساله اضطراری موجود در شریعت به نام حیل  شرعی و راه فرار فقهی مانند  توریه ،خدعه در حرب ، قواعد ثانوی و مصلحت(به عنوان اصل) تا بتوانند الباقی مانده در میان جامعه که پایبند انقلاب نبوده ولی تشنه احکام شرعی بودند را فراهم آورده تا در تور حکومتیان جای گرفته و در چنگال ایشان بزیند این نیز کارا افتاد و گروهی که به هیچ وجه سخنی و یا همراهی با این حکومت نداشته ولی مذهبی بودند نیز بدین ترتیب با حکومت به ناچار همراه شده و هم آوا شدند.


د-  استفاده از نیروی جوانی واحساسات  مرد سالارانه و غیرت بی جای ایرانی که هزاران سال در این سامان به شکل آشکار و پنهان وجود داشته توانستند دیگر نیرو و رمق به جای مانده را از آن خود کنند.در این میان زنان که واماندگان جامعه و جنس درجه ۲ محسوب شده درحالی که نیمی از قدرت جامعه  در اختیار نیمی دیگر قرار گرفته و آن نیم به ظاهر صاحب قدرت  نیز در اختیار بخش کوچکی از جامعه و همه و همه در اختیار قدرت حاکم پس معنای غیرت و ناموس فقط کاستن و در فرودادن و بی بازده کردن نصف از جامعه به حساب دین و اسلام است نه چیز دیگر.
 دقت کنید این غیرت داری و ناموس خواهی به نام دین تا کجا پیش میرود که در هنگام مرگ  نیز زنان  بر اساس یک روش و سنت بی جا از نام برده شدن به نام خود محرومند و صرفا به نام فامیل خوانده میشوند یعنی نه نامی نه نشانی ,زنان با قرار گرفتن در بخش دوم جامعه و جنس پستتر کار حکومت  را کمتر و درگیری با آنرا ساده تر نموده.


در نهایت با به روی کار آوردن بی سوادان حوزه و درو کردن بزرگان و بهره گیری از یاد و خاطره ایشان و همراهی مداحان و روضه خوانهای درباری و ایجاد  شور و التهاب کذب و مسخ افراد و تبدیل کردن روحیه آزادی خواهی  حسینی به مرگ و آخرت خواهی و شفاعت طلبی واستفاده از اقتدار مردانه در گرو کشیدن جان زنان ایران زمین وتولید فوج بی منطق و سر سپرده به نام بسیج و سپاه (که در متدولوژی و رفتار شناسی این گروه نوشتاری در دست تهیه دارم که به زودی عرضه خواهم نمود) از طریق همان ۲ گروه بالا و به تور انداختن دینداران بی تفاوت با  حیله ها و شریعت دستکاری شده مجموعه ای از افراد و نیروها را فراهم آوردند که هیچ منطقی نمیتواند در شکست دنده کج ایشان به کار آید مگر زور آنچنان از ذخیره اسلام و معنویت و پس انداز هزاران ساله دین داری مردم ایران سوء استفاده شده که شاید نتوان قرنها در جبران آن بر آییم. .


این جماعت دغل باز به ظاهر دین دار در باطن شیطان سفت نمونه کامل فریب و شیطنت در طول تاریخ بشریت بوده و حتی  کلیسا و یا هیچ فرقه مذهبی زور گو نمیتواند جایگزین ایشان در عملکرد باشد روی تمام دیکتاتوران را سفید و تمام شاهان و حاکمان زور گو را سر افراز کردند ایشان نمونه طغیان و کافران هستند که راهی جز دوزخ خشم ملت ندارند . دشنه  جمهوری شیطانی تا دسته در قلب دین فرو  رفته. اگر قداست بی جا و خرافه عرفی را از متن دین بزدایم هرگز فرصتی برای استفاده از دین برای طاغیان و زورمداران باقی نمیماند.
به امید آن روز
طلبه حوزه علمیه
 بهمن ۱۳۸۹ 29
18 فوریه    ۲۰۱۱

--------------------------------------------

*بخش اول این نوشتار را می توانید از پیوند زیر دنبال کنید:

از اسلام خواهی‌ تا اسلام ستیزی (1)

** نوشته ها ومصاحبه های مندرج درسایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.


 

برچسبها:درج نظرات
نام :   
آدرس ایمیل : 
متن پیام :   
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.