جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
Skip Navigation Links
جستجو
گفتگوی حجت الاسلام والمسلمین محمد هدایتی دربرنامۀ افق صدای آمریکا؛ مهدویت

تاريخ انتشار : 10/28/2014
 تعداد نظرات داده شده : 3

برچسبها:


Loading the player ...

برنامۀ افق روز پنج شنبه پنج جولای سال 2012 میلادی مصادف با پانزدهم شعبان سال 1433 وبرابر با 15 تیر 1391 خورشیدی، میزبان حجت الاسلام والمسلمین محمد هدایتی دبیرکل جمعیت رسام وآقای مهدی خلجی پژوهشگر درمؤسسه مطالعات خاورنزدیک واشنگتن بود.
این برنامه که به میزبانی سیامک دهقانپور بر روی آنتن صدای آمریکا رفت، بمناسبت میلاد امام دوازدهم شیعیان، امام مهدوی عجل الله تعالی فرجه الشریف، به موضوع "اختصاص" داشت.
درآغاز برنامه سیامک دهقانپور، مجری برنامه، به ارائۀ پاره ای توضیحات پیرامون زمینه های بحث ومسائل موجود پیرامون آن بویژه دردوران پس از انقلاب 57 درایران پرداخت وبعنوان نخستین پرسش خود از دبیرکل جمعیت رسام، از ارتباط میان نظریۀ "مهدویت" وایدئولوژی جمهوری اسلامی پرسش نمود.
حجت الاسلام والمسلمین محمد هدایتی  درپاسخ به این پرسش، رابطۀ موجود میان جمهوری اسلامی وتئوری مهدویت را به تعبیر منطقیون رابطۀ "تباین" توصیف نمود واظهار داشت هیچ رابطه ونسبت حقیقی میان این دو مفهوم یعنی مهدویت وجمهوری اسلامی وجود ندارد. مهدویت بعنوان یک امر مسلم تاریخی مورد پذیرش نه تنها شیعیان بلکه مسلمانان بوده است وحتی ریشه دردیگر ادیان توحیدی همچون مسیحیت ویهودیت نیز داشته است. این مفهوم مقدس اما درجمهوری اسلامی بصورتی کاملا ابزاری اولاً برای توجیه ولایت مطلقۀ فقیه بکارگرفته شده است وتلاش شده تا بصورت ابزاری برای توجیه تشکیل حکومت اسلامی درعصر غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بکار گرفته شود، حال آنکه نه نوب اربعه وخاص آن حضرت ونه هیچ یکی از فقیهان تا پیش از جمهوری اسلامی چنین مدعایی را مطرح ننموده اند.
استفادۀ ابزاری دوم از تئوری مهدویت توسط جمهوری اسلامی، درراستای تولید مفاهیم بدعت آمیز مذهبی بوده است. یکی از این مفاهیم بدعت آمیز، مقولۀ زمینه سازی برای ظهور است. مسأله ای که درروایات وارده از ائمۀ اطهار صلوات الله علیهم اجمعین جایگاهی نداشته وآنچه مطرح است تنها انتظار ودعا ونیایش برای تعجیل درفرج وظهور امام غائب است.
دبیرکل جمعیت رسام درادامه اظهار داشت، نظام ایران درحقیقت با موج سواری براین مفهوم مقدس مذهبی ومقدسات مردم درصدد توجیه وجود خود واعمال ورفتار خود بوده است.
آقای مهدی خلجی درپاسخ به پرسش دیگر مجری برنامه دربارۀ مهدویت وریشه های آن، گفتار خود را اینگونه آغاز نمود که درطول تاریخ تفاسیر گوناگونی از مهدویت وجود داشته است، هرچند این مسأله مورد پذیرش تمامی ادیان توحیدی ازقبیل  مسیحیت ویهودیت بوده است وبلکه بسیاری از ایدئولوژی ها ومکاتب سکولار نیز به نوعی موعود گرا بوده اند، اما درطول تاریخ برداشتهای گوناگونی از این قضیه صورت گرفته است. درمیان مسلمانان هم شیعیان وهم سنیان به مهدویت باور داردند با این تفاوت که شیعیان براین باورند که مهدی موعود تولد یافته وموجود وپدر ایشان امام حسن عسکری است اما سنیان چنین باوری نداشته ومعتقدند وی تولد خواهد یافت. مهدی خلجی اساساً جریانهای انقلابی را جریاناتی موعود گرا دانست. دربارۀ شیعه اما وی گفت: "درمیان شیعیان تا پیش از صفویان مسأله به همین اندازه محدود می شد که امام غائبی وجود داشته وباید برای ظهور وی دعا ونیایش نمود وتشکیل حکومت تنها بدست معصوم ممکن است." پس از صفویه اما تعبیر وتفسیر جدید از مهدویت ارائه شده ومسألۀ "نیابت عامۀ فقها" از امام غائب مطرح می شود تا بتوانند به حکومت شیعۀ تشکیل شده مشروعیت ببخشند.
درادامه، حجت الاسلام والمسلمین محمد هدایتی درپاسخ به پرسش دیگری دربارۀ اصل قضیۀ امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف وامکان اثبات آن اظهار داشت که درقرآن بیش از 93 آیه وجود دارند که حتی بزرگان از مفسرین اهل سنت آنرا به مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف تفسیر وتأویل نموده اند. دبیرکل جمعیت رسام ضمن قرائت دو نمونه از این آیات، بازگشت آنها ا درتفاسیر شیعه وسنی به قضیۀ ظهور مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف است.
ایشان درادامه اظهار داشت که برخلاف آنچه جناب آقای خلجی مطرح نمودند، علاوه برآنکه درمیان شیعیان ومحدثان شیعه دربارۀ اصل وجود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اتفاق نظر وجود دارد، درمیان اهل سنت محدثان وعلمایی هستند که درآثار ونوشته های خود تولد فرزندی از امام حسن عسکری صلوات الله علیه را نگاشته اند. از جملۀ آنها می توان به شیبانی درکتاب البیان ونیز سلیمان حافظ فندوزی حنفی اشاره نمود.
حجت الاسلام والمسلمین محمد هدایتی همچنین ضمن اشاره به پیوند عمیق میان اصل توحید ومهدویت، مهدویت را درحقیقت امتداد توحید ونبوت وامامت دانست وغیرمعتقدین به مهدی موعود را دارای مشکلات بنیادین درمسألۀ توحید دانست. دبیرکل جمعیت رسام درادامه به اثبات ضرورت اعتقاد به وجود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، با استناد به قواعد عقلی از جمله قاعدۀ لطف پرداخت واستمرار لطف را مستلزم پذیرش وجود امام معصوم بعنوان مهمترین مصداق تجلی لطف الهی دانست.
درادامۀ برنامه آقای مهدی خلجی ضمن بحث دربارۀ دلائل اقامه شده توسط حجت الاسلام والمسلمین هدایتی آنرا تاریخ مذهبی خواند وبا طرح مسألۀ تاریخ علمی به نقد اظهارات دبیرکل جمعیت رسام پرداخت. وی درادامه اعتقاد به مهدی موعود را انسجام بخش به تشیع وعامل وحدت آنان عنوان نمود.
دبیرکل جمعیت رسام درپاسخ به اشکالات آقای خلجی، مسألۀ مهدویت ووجود مهدی ووجود مدعیان دروغین را اساساً نشانه ای بر وجود واقعیت خارجی دربیرون قلمداد نمود ودرمثالی عنوان داشت که تا اسکنای صددلاری دربیرون موجود نباشد، کسی اسکناس صد دلاری جعل نمی کند.
وی همچنین با طرح قواعد عقلی دیگر از جملۀ قاعدۀ امکان اشرف، لازمۀ وجود مجرایی اشرف از انسانهای عادی برای عبور فیض الهی از آن مجرا را ضروری دانست واو را همان امام معصوم غائب دانست.
وی همچنین به نقل از هانری کربن، فیلسوف فرانسوی اظهار داشت: " «به عقيده من، مذهب تشيع تنها مذهبي است که رابطه هدايت الهي را ميان خدا و خلق هميشه زنده نگه داشته و به طور مستمر و پيوسته ولايت را زنده و پا بر جا مي‏گذارد. مذهب يهود، نبوت را، که رابطه‏اي است واقعي ميان خدا و عالم انساني، در حضرت کليم ختم کرده و پس از آن به نبوت حضرت مسيح و حضرت محمّد (صلّي‏ الله‏ عليه‏ وآله‏ وسّلم) اذعان ننموده و رابطه مزبور را قطع مي‏کند و نيز مسيحيان در حضرت عيسي متوقف شدند و اهل سنّت از مسلمانان نيز در حضرت محمّد (صلّي‏ الله‏ عليه‏ وآله‏ وسّلم) توقف نموده و با ختم نبوت در ايشان، ديگر رابطه‏اي ميان خالق و خلق، موجود نمي‏دانند.
تنها مذهب تشيع است که نبوت را با حضرت محمد (صلّي‏ الله‏ عليه‏ وآله ‏وسّلم) ختم شده مي‏داند؛ ولي ولايت را، که همان رابطه هدايت و تکميل مي‏باشد، بعد از آن حضرت و براي هميشه زنده مي‏داند؛ رابطه‏اي که از اتصال عالم انساني به عالم الوهي حکايت مي‏کند؛ به واسطه دعوت‏هاي ديني قبل از موسي و دعوت ديني موسي و عيسي و محمّد (صلوات‏ اللّه‏ عليهم ‏اجمعين)؛ و بعد از حضرت محمّد (صلّي‏ الله‏ عليه‏ وآله ‏وسّلم) به واسطه همين رابطه ولايت، جانشين وي (به عقيده شيعه) زنده بوده و هست و خواهد بود و اين حقيقتي است زنده؛ که هرگز نظر علمي نمي‏تواند آن را از خرافات شمرده و از ليست حقايق حذف نمايد...تنها مذهب تشيع است که به زندگي اين حقيقت، لباس دوام و استمرار پوشانده است.»
خوانندگان عزیز رسام می توانند مشروح این مصاحبه را درسایت رسام از پیوند:
http://rasaam.net/Fa/Video.aspx?i=766
ودریوتیوب از پیوند زیر پیگیری فرمایید:

http://youtu.be/83YCDdJN2FY


یه بی طرف 1/20/2014
آقای هدایتی ... خودتی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
یه شیعه 12/19/2013
باسلام خدمت شما بزرگواران به عنوان یک شیعه ازجناب آقای هدایتی سوال میکنم ،شما که میخواهید صدای شیعه باشید طبق چه حجت شرعی دریک شبکه ای که مجریش برنامه خودشو بانام خدا شروع نمیکنه!یا اینکه شبکه ای که امثال شاهین نجفی رو داره کلیپاشو پخش میکنه؟حضوردارید؟مثل اینکه یادتون رفته که به مولایمان امام هادی علیه السلام توهین کردند ؟؟؟
az iran 7/8/2013
آقای هدایتی مگر خودتان شبکه ماهواره ای ندارید که با یک شبکه بی دین مصاحبه می کنید

درج نظرات
نام :   
آدرس ایمیل : 
متن پیام :   
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.